Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, contact us.

Giveaways by RPU (654)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
lyszul KH RPU 10 ROLL 40 10
dzswvs Top 5 40 cy 8
dbvjso 10 rolls 80 cy 10
radgkp Top 5 65 cy 5
gsbsia 10 rolls 40 cy 10
vvqpkc WB TOP 5 40 6
jmxjel WB EVERY ROUND 80 10
pfvuxv WB TOP 5 65 12
zznglm WB EVERY ROUND 40 10
gdzlbf WB TOP 5 40 8
cbweas WB EVERY ROUND 80 10
tzlsru KH RPU TOP 5 65 11
iiyssh KH RPU 10 ROLL 40 10
soikbc Wb 40 top 5 8
rghyxs LD 7
jjtczd WB EVERY 80 10
bqqlto WB TOP 5 65 7
sjxxrs WB 40 EVERY RND 10
jmbghl WB TOP 5 40 9
lsyzqm KH RPU 10 ROLL 80 10
rluijy KH RPU TOP 5 65 9
erwayj KH RPU 10 ROLL 40 10
nwsojo KH RPU TOP 5 40 11
zyppgl KH RPU 10 ROLL 80 10
ptoali KH RPU TOP 5 65 11
yjjkkx jessica's coach 5
ttkddu KH RPU 10 ROLL 40 10
ggcsya Horse race 2 winner 30
gglcek KH RPU TOP 5 40 8
aaogqs KH RPU 10 ROLL 80 10
oqgife KH RPU TOP 5 65 6
uexaqi KH RPU 10 ROLL 40 10
ydoszd KH RPU TOP 5 40 7
lyhveb KH RPU 10 ROLL 80 10
ljsocb Top 5 65 cy 6
ousqia 10 rolls 40 cy 10
cdtdoe Top 5 40 cy 8
glchgk 10 rolls 80 cy 10
tlbyim Top 5 65 cy 5
pkxdsc 10 rolls 40 cy 10
gbkilz KH RPU TOP 5 40 7
prgxyj KH RPU 10 ROLL 80 10
lsrimd KH RPU TOP 5 65 6
ktuyyh KH RPU 10 ROLL 40 10
ddpmmd KH RPU 10 ROLL 40 7
woqobo KH RPU TOP 5 40 7
gntnnq KH RPU TOP 5 40 6
edcfso KH RPU TOP 5 40 10
ubeyjz KH RPU TOP 5 40 8
osftgh KH RPU TOP 5 40 7
vyrtbd Top 5 40 cy 8
apjlcr Top 5 40 cy 9
hbyuhw Top 5 40 cy 9
kxjhjz Top 5 40 cy 9
nwjxzg KH RPU TOP 5 40 6
hknwup KH RPU TOP 5 40 12
kepcul KH RPU TOP 5 40 10
tzzgtn KH RPU TOP 5 40 7
wcqwmo KH RPU TOP 5 40 10
hcfcjf KH RPU TOP 5 40 7
vohzvg LD 7
vjnzng rd 540 7
ornrtm rd 540 7
yoodgu rd 540 6
sfqrfk Top 5 40 cy 7
vulvne Top 5 40 cy 5
fvkgju Top 5 40 cy 12
vigchk KH RPU TOP 5 40 5
uvjkos KH RPU TOP 5 40 6
bkbdba KH RPU ToP 5 40 6
blqkje KH RPU TOP 5 40 8
kplfjs KH RPU TOP 5 40 7
bdpjgf KH RPU TOP 5 40 8
psnlhx KH RPU TOP 5 40 6
xmoftb WB TOP 5 40 8
ebdawr Wb top 5 40 6
myaoqi WB TOP 5 40 9
vyrier WB TOP 5 40 8
djucyn WB TOP 5 40 7
yiasgw Round 6 30
fxjtkg WB TOP 5 40 9
ndgmyc Top 5 40 cy 5
ryzvtq KH RPU TOP 5 40 11
pjyjeq Round 5 30
mxqtas Top5 40 CF 6
trjgxl Top5 40 CF 5
hfemmg Top5 40 CF 10
quoxxj Top5 40 CF 6
sucyog Top5 40 CF 10
rwpnsq LD 8
nbcwlt Top5 40 CF 10
tshjfy Top5 40 CF 8
pwwrtb Top5 40 CF 7
ckxcwg Top5 40 CF 7
axtjrh Top5 40 CF 8
fjscbw Top5 40 CF 10
ngudol Top5 40 CF 7
oyrkwu Top5 40 CF 5
xfnsor Top5 40 CF 7
vuyckf Top5 40 CF 12
cfxfii Top5 40 CF 8
vbblnc Top5 40 CF 9
bduydi Top5 40 CF 6
tdmcmr Top 5 40 cy 5
mllyzr Top 5 40 cy 7
myiaul jessica's slides 6
lgxynq jessica's hoodie 7
mhkuwm Top 5 40 cy 5
lruafj 2 gram gold 10
rduucj jessica's mini 12
zpdysm Top 5 40 cy 8
ahuacd Top 5 40 cy 9
lmlxjc Tim Mounted 8
ljdezf Top 5 40 cy 6
ixalbd Top 5 40 cy 5
lbolvs winners Choice Rd 5 7
uaesaz Top 5 40 cy 7
hbyesb multiply odds closer 7
wdnzaw jessica's mini 6
clvgpc Top 5 40 cy 6
xwcfox Round 4 30
fptoqv Top 5 40 cy 8
qhxfgk Top5 40 CF 5
qakxsv Top5 40 CF 9
kcgqgu Top5 40 CF 9
zisivw Top5 40 CF 6
saapgr Top5 40 CF 9
zcwdvc Top5 40 CF 5
izoqrq Top5 40 CF 7
koqdbo Top5 40 CF 5
plffcq Top5 40 CF 6
dkkbob Top5 40 CF 10
eawzoi Top 5 40 cy 9
kahagi Top 5 40 cy 8
ruteqz Top 5 40 cy 6
etugfs Round 3 30
cpxfhi Top 5 40 cy 6
rmfyzp Top 5 40 cy 7
htwqpg Top 5 40 cy 9
ljemqz Top 5 40 cy 7
tbceat Top 5 40 cy 5
hvaite Top 5 40 cy 5
mauseb jessica's mini 5
ymecdd Top 5 40 cy 12
rphafv Round 2 30
suqbqx Top 5 40 cy 7
wqthze Top 5 40 cy 9
kppmor multiply odds 10
frplos Top 5 40 cy 5
pfjplg Top 5 40 cy 8
erinjg Round 1 30
xsrltx Top 5 40 cy 7
oflxeq Top 5 40 cy 6
pgyxye JH TOP 5 40 5
gqldym KH RPU TOP 5 40 6
sjgplf KH RPU TOP 5 40 5
urjgju KH RPU TOP 5 40 7
dpqvab KH RPU TOP 5 40 12
dsrkuy KH RPU TOP 5 40 5
soarbj KH RPU TOP 5 40 7
hrlhrf KH RPU TOP 5 40 6
rbydmf KH RPU TOP 5 40 5
cashdz KH RPU TOP 5 40 8
dqrwvb Top5 40 CF 5
bkbhly Top5 40 CF 6
mzytgn jessica's mini 12
aptuuf Top5 40 CF 9
bsfcit Top5 40 CF 5
nltxmf Top5 40 CF 8
rqmrgj Top5 40 CF 7
hmqcak Top5 40 CF 8
yjtpps jessica's final mini 8
qpqccw WB TOP 5 40 6
spsgpu WB TOP 5 40 9
ayitww WB TOP 5 40 5
chwrbk WB TOP 5 40 8
ohhysf GN freebie 7
coagik WB TOP 5 40 6
cvtpdv WB TOP 5 40 10
sfsqtq WB TOP 5 40 9
dfviuu WB TOP 5 40 5
ucvdxt WB TOP 5 40 6
giuxvt KH RPU TOP 5 40 8
mvxnms KH RPU TOP 5 40 6
wwklqo KH RPU TOP 5 40 10
lyzhfi KH RPU TOP 5 40 10
ozyqbf KH RPU TOP 5 40 9
jmnalr KH RPU TOP 5 40 6
ntltkq KH RPU TOP 5 40 11
pcddqq KH RPU TOP 5 40 6
wywxzq KH RPU TOP 5 40 10
ppitrc KH RPU TOP 5 40 5
fcyksd KH RPU TOP 5 40 8
zuuvgc WB TOP 5 40 6
uzfwdz WB TOP 5 40 10
hdoiqn WB TOP 5 40 8
mzrhtn Round 24 30
uigpxz WB TOP 5 40 8
tbzcnp WB TOP 5 40 8
ijoxgi WB TOP 5 40 12
wbbtsx WB TOP 5 40 10
hlwwwy WB TOP 5 40 7
tprmiq WB TOP 5 40 6
wyzbki WB TOP 5 40 6
aablvl WB TOP 5 40 7
ecbouz rd 540 7
bkoanr Wb top 5 40 8
mxngxf Wb top 5 40 9
nbhihk WB TOP 5 40 6
ssypfr WB TOP 5 40 5
smurar Round 23 30
stgels WB TOP 5 40 7
ysetsr WB TOP 5 40 7
ytffkh winners Choice Rd 4 8
bnysoh WB TOP 5 40 8
fqmsfb WB TOP 5 40 9
dcuxlx winners Choice rd 3 8
dfrmmi WB TOP 5 40 11
asjrtg WB TOP 5 40 12
bsiufy KH RPU TOP 5 40 9
pzwhpo Round 22 30
kcdgrd KH RPU TOP 5 40 8
erkgzp gram gold 7
lkowjs KH RPU TOP 5 40 7
ttivpe Round 21 30
sroxcv gold gram closer 8
txvptp WB TOP 5 40 6
hszrao Round 20 30
uqlvjr WB TOP 5 40 8
yfrdux Scottsdale stacker 8
puqywj WB TOP 5 40 5
zgmtne WB TOP 5 40 6
qbrtni multiply odds filler 8
sdmzqc WB TOP 5 40 11
admtbx Round 19 30
tqbqkd WB TOP 5 40 11
pdbzfc WB TOP 5 40 8
ylgqkd WB TOP 5 40 7
ojhfqa WB TOP 5 40 5
ocebcx KH RPU TOP 5 40 6
jxjlcm KH RPU TOP 5 40 8
zuhbln KH RPU TOP 5 40 6
xkkvkg KH RPU TOP 5 40 7
tjepbz KH RPU TOP 5 40 9
yiwqsi KH RPU top 5 40 7
qzkmvb Round 18 30
pexzup KH RPU TOP 5 40 8
vvfjup KH RPU TOP 5 40 10
dqstwh 2 oz choice rd 2 7
lmzgtr KH RPU TOP 5 40 5
qdroxf Round 17 30
udzdav rd 540 7
dzbzhb Round 16 30
aljevz Wb top 5 40 7
hmpybo WB top 5 40 6
wmourf WB TOP 5 40 6
oaiohb 2 oz choice 9
gzodts 40 top 5 wb 7
dvgtsf KH RPU TOP 5 40 7
deklcf KH RPU TOP 5 40 9
nevinz KH RPU TOP 5 40 7
hajghc WB TOP 5 40 10
eejuhi jessica's winner takes 3 7
spqhkm 2 oz charles 10
lfghbj WB TOP 5 40 6
ppgydl WB TOP 540 6
ndsgrj WB TOP 5 40 7
rpznpx KH RPU TOP 5 40 6
iselrj Britannia filler 7
yitior KH RPU TOP 5 40 8
dynhmi KH RPU TOP 5 40 5
uscfpn KH RPU TOP 5 40 11
wezyqk Wb 40 top 5 8
dzjgng 40 wb top 5 10
kbnnuw Round 15 30
iuhxvd Wb top 5 40 7
ozgcht Wb top 5 40 10
hzkfsh 40 wb top 5 7
wiyfgj rd 540 10
vmobos Tim Myles WC 10
rjbvie rd 540 5
leueye KH RPU TOP 5 40 7
jdwyao KH RPU TOP 5 40 8
vraccw KH RPU TOP 5 40 6
ossonj KH RPU TOP 5 40 11
etumhr Round 14 30
vzuhje rd 540 10
xczddf rd 540 7
nxrtop rd 540 9
ndpbbk rd 540 9
kjutqy Round 13 30
vvndur rd 540 11
gemamc rd 540 8
jfjhvs rd 540 8
dalzwe jessica's mini 9
fqczqg rd 540 6
ghhwqq 2015 ASEs 7
lumtro rd 540 9
teyczh Jd Rpu 9
vpibmk Round 12 30
osnmev jessica's mini 6
vldpus Jd Rpu 11
axevrw Round 11 30
brfldb KH RPU TOP 5 40 6
bufqgn KH RPU TOP 5 40 5
ayapri KH RPU TOP 5 40 9
pvycik KH RPU TOP 5 40 10
pzqjtx KH RPU TOP 5 40 6
wimnlr jessica's tree 8
lhgwih KH RPU TOP 5 40 8
lricfr Round 10 30
ehsivd KH RPU TOP 5 40 9
staoan KH RPU TOP 5 40 9
ehrhwl Round 9 30
txhtvt KH RPU TOP 5 40 5
kwhkzg jessica's mini 10
zrvfss Top 5 40 cy 7
gcbwtb Round 8 30
xncide Top5 40 CF 6
nafvbg Round 7 30
esqadf Top5 40 CF 9
tinmjn 3 Old silver halves 13
fltmvw Top5 40 CF 8
xsluni Top5 40 CF 8
xsjcve Round 6 30
anhtkd Round 5 30
uwzspk Top5 40 CF 9
otipdo Top5 40 CF 6
tgtclk Top5 40 CF 7
qivxlx und 4 30
wkndok Top5 40 CF 7
kkdrtm Top5 40 CF 7
ijeanq Tim finish him 7
oowtge Top5 40 CF 11
moause bills surf and turf 12
bxcsuh Round 3 30
pdtsnp Top5 40 CF 6
ocmkvk Top5 40 CF 6
kdqcsd Top5 40 CF 8
gqirss jessica's cookware 10
ufjbai Round 2 30
dcpaau Top5 40 CF 11
cgawur Top5 40 CF 9
yxscsd KH rpu top 5 40 9
tugxvg The coveted round 1 lol 30
pzlgrz KH RPU TOP 5 40 5
ytswif KH RPU TOP 5 40 10
ngdhja KH RPU TOP 5 40 8
lkadaf KH RPU TOP 5 40 8
zemsmk KH RPU TOP 5 40 10
ezhulc KH RPU TOP 5 40 11
kkwjer KH RPU TOP 5 40 9
yjitrr KH RPU TOP 5 40 9
gpwjyx KH RPU TOP 5 40 5
gnclzq KH RPU top 5 40 12
awrgfx KH RPU TOP 5 40 6
zkqmau KH RPU TOP 5 40 10
yhqefg KH RPU TOP 5 40 8
jkmslm JH TOP 5 40 5
entoxh Wb 40 top 5 5
ruhsxv Round 18 30
ybciff Round 18 30 not completed
alglah Wb 40 top 5 5
jvvjdb 40 wb top 5 10
qfzvhp Wb top 5 40 8
sanuvb Wb top 5 40 6
txqqhk Wb top 5 40 5
mcksvg Wb top 5 40 12
fbtohx 40 wb top 5 6
ymwacy Wb top 5 40 8
smmrrs Wb top 5 40 6
vzuyfy rd 540 8
suhknr rd 540 6
desmfj rd 540 7
ptcggk Round 17 30
edamxy rd 540 5
cuifio rd 540 5
ptfqjx rd 540 5
bqrycg rd 540 9
rylsfq KH RPU TOP 5 40 8
rlazvm KH RPU TOP 5 40 5
ihidni Round 16 30
qdklau KH RPU TOP 5 40 8
czmpxe KH RPU TOP 5 40 6
unbxbt KH RPU TOP 5 40 7
bmqxae KH RPU TOP 5 40 5
zkvuar Joshua fields main 6
xhaubz Joshua fields mini 11
awzmjj KH RPU TOP 5 40 10
nosbkv KH RPU TOP 5 40 8
xomttd KH RPU TOP 5 40 12
kcagnt KH RPU TOP 5 40 6
sbyxql RPU top 5 SC 7
gnbxpy RPU top 5 SC 11
imyeyh RPU top 5 SC 6
naojkm Top5 40 CF 7
pxtacs Top5 40 CF 8
rzrakp Top5 40 CF 10
swkmgj Top5 40 CF 9
lrfmrx Top5 40 CF 10
oipsru Top5 40 CF 6
njjnru Top5 40 CF 9
rhqobq KH RPU TOP 5 40 9
prvdsg KH RPU TOP 5 40 10
tsaiqu KH RPU TOP 5 40 7
iabjfq rd 540 5
gaedwh rd 540 6
xjkako KH RPU TOP 5 40 11
arjahm Round 15 30
kimbxk KH RPU TOP 5 40 7
gzybjt KH RPU TOP 5 40 6
ksxlgu KH RPU top 5 40 7
bbbcim KH RPU TOP 5 40 6
rpmlul KH RPU TOP 5 40 11
advgca KH RPU TOP 5 40 8
fhettt KH RPU TOP 5 40 10
brtwaa Top5 40 CF 5
sgbzqm Top5 40 CF 5
epmlsc Top5 40 CF 12
ztyrut Top5 40 CF 5
grezqg Round 14 30
cegxew Top5 40 CF 7
qhetfn Top5 40 CF 5
qmfarw Top5 40 CF 6
uptawg Top5 40 CF 9
xghrvv rd 540 7
ikwucs rd 540 7
ziayuq rd 540 11
xqlbst KH RPU TOP 5 40 7
hwmose KH RPU TOP 5 40 9
thanee KH RPU TOP 5 40 7
sarlgi KH RPU TOP 5 40 12
iinaat Round 13 30
ysqicl KH RPU TOP 5 40 7
lujgqj rd 540 8
eiywxq KH RPU TOP 5 40 8
lmrkks KH RPU TOP 5 40 9
psghve KH RPU TOP 5 40 7
xfmzii KH RPU TOP 5 40 10
buyqpv Round 12 30
cgzcup KH RPU TOP 5 40 10
kztnkg Round 11 30
oziqhz Top5 65 CF 9
mjqbfp Top5 40 CF 6
jfskaw Round 10 30
uhlqlj Top5 65 CF 7
mlzhdf Top5 40 CF 10
sxmuua KH RPU TOP 5 65 5
yzlttl Round 9 30
tuimtr KH RPU TOP 5 40 5
hapttw Round 8 30
eggrhf KH RPU TOP 5 40 10
yfbhmu KH RPU TOP 5 40 8
alhcqf KH RPU TOP 5 40 6
frywjd KH RPU TOP 5 40 5
ovzmdh Round 7 30
afajin Wb top 5 40 6
fpflby Wb top 5 40 6
pakvxs 40 wb top 5 8
uxkiru WB top 5 40 7
kccckw WB TOP 5 40 7
tikeui 40 top 5 wb 7
jpbwor WB top 5 40 6
yexshv 40 WB top 5 7
mixopi KH RPU TOP 5 40 8
xugjoz Round 6 30
zhxjbd KH RPU TOP 5 40 8
qqbxsm Round 5 30
dkbrtg KH RPU TOP 5 40 9
gcugqi Round 4 30
uqgmwr Round 3 30
jfyyye KH RPU TOP 5 40 8
trbgjj Round 2 30
ggabbw KH RPU TOP 5 65 8
kbzkhw Round 1 30
fybxeo KH RPU TOP 5 40 11
njbwma KH RPU TOP 5 65 10
aapdir KH RPU TOP 5 40 7
mxqgap KH RPU TOP 5 65 5
hrbdwb KH RPU TOP 5 40 5
coevtj KH RPU TOP 5 65 10
jjdtrg jessica's 100 6
gymgur KH RPU TOP 5 40 6
cjyxgp KH RPU TOP 5 65 10
vwwboj KH RPU TOP 5 40 9
yutumd KH RPU TOP 5 40 6
jdybez KH RPU TOP 5 40 7
sjklbw KH RPU TOP 5 40 7
dssorx rd 540 10
gogmwg Round 45 30
eudtcc jessica's winner takes 3 6
mxynpe KH RPU TOP 5 40 5
mabxjh 2 oz 11
nckzzo WB top 5 40 11
ygotey WB 40 top 5 11
uigaih WB top 5 40 6
oxqcmm WB top 5 40 12
ibepdt WB top 5 40 7
fbdwya WB top 5 40 9
grgzzy 2 oz closer 8
ffqjbp WB 40 top 5 5
zeokkx Round 44 30
scbcqa WB top 5 40 8
dqxzfo WB top 5 40 8
ozckre WB top 5 40 5
bbsjrz WB top 5 40 12
bbwagm Round 43 30
ykthbq KH RPU TOP 5 65 12
ywidoa KH RPU TOP 5 40 9
mozfxw KH RPU TOP 5 65 7
fmabhg Round 42 30
sgulvv KH RPU TOP 5 40 9
yfbath KH RPU TOP 5 65 7
ijtytt Round 41 30
dqehtc KH RPU TOP 5 40 8
vcmqdm KH RPU TOP 5 65 10
wiewex KH RPU TOP 5 40 5
tsurao KH RPU TOP 5 40 6
iibeag Round 40! 30
ahcpre rd 540 8
bmjhfh Round 39 30
uyjkrz 39 3
luxktq rd 540 6
vvnoyv jessica's mini 10
butmdm 2 oz war hourse 9
iahyxr Rpu jd 6
oszszw Rpu jd 7
bvfaer Round 38 30
ihxeoj Round 37 30
gpkafh KH RPU TOP 5 40 7
mteqse KH RPU TOP 5 40 8
gitpam Round 36 30
gharbe KH RPU TOP 5 40 11
fsjclb Round 35 30
zumwjv rd 540 9
ijxixl Round 34 30
xgzyro rd 540 10
lixgji jessica's mini 6
ifjhvc KH RPU TOP 5 40 8
lyfiak KH RPU TOP 5 40 7
ewyktp 33 30
banemr KH RPU TOP 5 40 7
jtqpdn KH RPU TOP 5 40 10
ghkrsy KH RPU TOP 5 40 7
zwxwbq KH RPU TOP 5 40 11
xotjus KH RPU TOP 5 40 8
kkgrca KH RPU TOP 5 40 7
abhszn KH RPU TOP 5 40 7
emnkif Round 32 30
lhfkwm KH RPU TOP 5 40 8
gjhher KH RPU TOP 5 40 5
oztwdb KH RPU TOP 5 40 8
pauctd Round 31 30
lvdzrh KH RPU TOP 5 40 8
ytrhkh rd 540 10
ryzqwh rd 540 7
salcgy Round 30 30
yzzlwm rd 540 7
ufwhin KH RPU TOP 5 40 9
hnzlnp jessica's winners choice 5
paeqib KH RPU TOP 5 40 11
okfnht jessica's mini 7
pqzwvm Round 29 30
jibzgn 28 round 30
tnijfl WB top 5 40 7
mkvdyt WB top 5 40 8
blbhwc WB top 5 40 5
iotpkm WB top 5 40 9
dimstm Round 27 30
vvlzzm WB 40 TOP 5 6
pulpqt Round 26 30
qaxvkx Round 25 30
kuzpol KH RPU TOP 5 40 8
sltvzx KH RPU TOP 5 40 7
ztkuhy Round 24 30
usxrhg KH RPU TOP 5 40 7
hgmhct KH RPU TOP 5 40 8
xfhbtn Tudors beast 8
misiem KH RPU TOP 5 40 7
luuhsc KH RPU TOP 5 40 12
xzsdar Top5 40 CF 7
imsacv 2015 ASEs 7
txlrkz LD 8
juotlc Top5 40 CF 8
acsthn Rnd 30
vuhujw Top5 40 CF 10
rongjo Top5 40 CF 6
flacxe jessica's hoodie 9
essizo Round 23 30
qarmjs jessica's mini 7
rjkfst Top5 40 CF 8
ltarlv Round 22 30
xfkrlz Round 21 30
dunzfo Round 20 30
zshjbf Round 18 30
lmvpqa KH RPU TOP 5 40 5
blkojb jessica's holiday blow up 9
tyrfie Round 17 30
qxgskh KH RPU TOP 5 40 7
qqikmh KH RPU TOP 5 40 9
ozbett Josh Fields 10
ygfxoa Round 16 30
guddfm WB TOP 5 40 10
srbopv Joshua Fields mini mini 10
ffqpsl WB TOP 5 40 10
svcqud Round 15 30
xvovnv jessica's jogger set 9
gtytnr WB TOP 5 40 8
zobycl 5oz stacker 8
nvvhbz WB TOP 5 40 8
ixkshw Round 14 30
xxugjj WB TOP 5 40 5
eohyaw jessica's mini 6
dppjfv Round 13 30
ysibez KH RPU TOP 5 40 5
xscepl Top 5 40 cy 8
wqfbrt Round 12 30
kkzgif Top 5 40 cy 9
qnedxj Top 5 40 cy 5
brvbwz Round 11 30
sbnkdd Top 5 40 cy 8
rympyu jessica's mini 11
qekksq Top 5 40 cy 10
pgynng Round 10 30
ynivju Round 9 30
hsugzq Round 8 30
kqhuak Round 7 30
vskdza KH RPU TOP 5 40 6
kuxoht 1 gram gold 11
duvvze Round 6 30
nenwuh Rpu jd 5
ktcqer Rpu jd 7
tgomfs Rpu jd 6
xsadob Round 5 30
upicgo RPU jd 6
vmuzft rd 540 6
utxust Round 4 30
lrugpp Round 3 30
syzzee rd 540 7
nimvzb Round 2 30
rrxoiy rd 540 7
xugcea Round 1 30
sitgvo BE 7
xgljkg rd 540 7
hhbuca KH RPU TOP 5 40 7
ksxifv KH RPU TOP 5 40 5
wpyxwo KH RPU TOP 5 40 11
entqsu KH RPU TOP 5 40 7
ppwtcp KH RPU TOP 5 40 7
cbteaq KH RPU TOP 5 40 5
hmmjxu KH RPU TOP 5 40 8
obrkju Round 17 30
kzigdx KH RPU TOP 5 40 9
rmpitp KH RPU TOP 5 40 6

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —