Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, contact us.

Giveaways by RPU (607)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
exhsiv Top5 40 CF 8
dsbwlt Top5 40 CF 8
numjwo Top5 40 CF 9
tjfwrg Top5 40 CF 8
xcfwzp Top5 40 CF 6
facxhw Top5 40 CF 7
cipdtt Round 3 30
ijrnti Top 5 40 cy 10
fwqehu Top 5 40 cy 5
ouekkn Top 5 40 cy 9
lmeuar Top 5 40 cy 5
etqsby Top 5 40 cy 7
mqzkfn Top 5 40 cy 9
njizcv casa needs 11
fazbqi Top 5 40 cy 6
oyravs Top 5 40 cy 11
fvnztq Top 5 40 cy 7
izcesc Top 5 40 cy 8
giderq Round 2 30
ueyoor Top 5 40 cy 8
izsohd Top 5 40 cy 7
aldpev Top 5 40 cy 5
yamofa Top 5 40 cy 8
crklbu Top 5 40 cy 9
trbodt Top 5 40 cy 9
ddwllc Top 5 40 cy 10
qwkrog Round 1 30
jbojnw Top 5 40 cy 8
kixrov Top 5 40 cy 8
ckhmer Top 5 40 cy 9
fznbhs snacks 6
ltnwpx Top 5 40 cy 5
dboour Top 5 40 cy 10
kctebb Top 5 40 cy 8
tienrt Top 5 40 cy 8
pydepx Top5 40 CF 6
mrnsmk Paul fields 8
rmplns Alex pujols 7
znytyv Top5 40 CF 11
zlspxb rd 540 5
fkuqxn blackstone 5
rwmovr rd 540 8
kosavg Cory mini 2 5
skpyvk Azucena mini 5
jnbont rd 540 10
ecsqis Perfect mini 6
sfhicp Top5 40 CF 10
xbqmff Top5 40 CF 8
nbopdb Top 5 40 cy 7
uaypjv Top 5 40 cy 6
vlencf Top5 40 CF 6
yunxaa Top5 40 CF 10
ygnjgo Top5 40 CF 6
tmxdxn Top5 40 CF 6
boaknr Top5 40 CF 8
awflex Top5 40 CF 7
kibnzz Top5 40 CF 9
scdfee Top 5 40 cy 7
irfgcv Top 5 40 cy 7
wmtorv Top 5 40 cy 6
ndyitq LD 10
atcyhs Top 5 40 cy 6
uzgifl Top 5 40 cy 8
aqvvwz Round 6 30
cgpeca Top 5 40 cy 8
wdvepb casa needs 6
ockldk KH RPU top 5 40 7
qrdaeq Top5 40 CF 12
dpgqpt Top5 40 CF 11
tcnkdn Top5 40 CF 9
vfnonc Top5 40 CF 12
gkwykm jessica's tool organizer 9
edmulo Top5 40 CF 10
vcplnl jessica's winner takes all 11
nfktxl jessica's mini 6
spgxof Top5 40 CF 8
dillwt jessica's final mini 11
jzolrg Top5 40 CF 5
ovknyx Top5 40 CF 11
kefkko Top5 40 CF 7
bnsnqw Top 5 40 cy 8
baliht Top 5 40 cy 8
nlgmhq Top 5 40 cy 7
bngufd Top 5 40 cy 7
tvjiku Top 5 40 cy 9
xqikzv Top 5 40 cy 12
qwoooo Top 5 40 cy 5
dbtzrt Top 5 40 cy 7
tvcqdo Top 5 40 cy 7
egwhyv Top 5 40 cy 5
ozihpo Top 5 40 cy 7
mbvxfm Top 5 40 cy 5
qmjcmp Top 5 40 cy 7
toqqub Top 5 40 cy 9
ppzfnl Top 5 40 cy 10
afcvdb Top 5 40 cy 6
vrveir LD 5
kwozza KH RPU top 5 40 7
aehinj KH RPU top 5 40 6
kxluqs KH RPU top 5 40 5
cjecrs KH RPU top 5 40 8
blgyxm KH RPU top 5 40 9
leiidw KH RPU top 5 40 9
wrhvlj Kyle Garrett main 9
twufne KH RPU top 5 40 12
kecuti KH RPU top 5 40 11
zxdaed Top5 40 CF 10
crrkgz Top5 40 CF 7
neewrp Top5 40 CF 10
imzzrr Round 5 30
wcpmxt LD 5
jtwtig Top5 40 CF 7
ycbaqf Side pot 8
cxcigu rd 540 7
awklry rd 540 9
egikzv Adam J 9
cpssxq rd 540 6
puojzo Top5 40 CF 6
uxxgxs Kyle mini 7
wgootd Top5 40 CF 8
encywl Top 5 40 cy 8
pjosnk Top 5 40 cy 5
xmszrj Top 5 40 cy 11
pvfbvj Wobser main 6
vkvwqk Wobser mini 6
okrugy Top 5 40 cy 7
ondbwf Top 5 40 cy 9
duuszu Top 5 40 cy 9
fqdfkb Top 5 40 cy 7
nxomjc jessica's winner picks 1 6
snrpre Round 4 30
ebobun Top 5 40 cy 6
xnottm Top 5 40 cy 7
aeibaa Top 5 40 cy 12
znsmmz Main silver old lot 13
ioxmrq Top 5 40 cy 5
aeyhgp KH RPU top 5 40 12
eyobwd jessica's winner takes 3 6
ptagpt Round 3 30
sldqwv jessica's mini 5
melzic jessica's mini 8
mxhvrm Top 5 40 cy 6
cyqvck Top 5 40 cy 9
jusngy Round 2 30
xakbcs Top 5 40 cy 8
djqhwe Top 5 40 cy 5
lnlosj Top 5 40 cy 8
lrywdr rd 540 6
vzhyso rd 540 8
ceiniy rd 540 7
amwyqk jessica's canopy 9
kzztgu Top 5 40 cy 9
qrvhgc Round 1 30
zdxozq Robins flip 30
vuupwl Top 5 40 cy 7
ujbtli Top 5 40 cy 8
uxzbmg Top 5 40 cy 8
nvqylr Top 5 40 cy 9
imrqls Top 5 40 cy 7
ghnvko Top 5 40 cy 7
sicexi Top 5 40 cy 8
bajncv Top 5 40 cy 8
clpfmk Top 5 40 cy 10
qvtsdy Top 5 40 cy 9
ttaont Filler 3 9
pexwyh rd 540 6
gqkwup rd 540 6
pxjont Top 5 40 cy 6
jzpqtq Top 5 40 cy 7
rvdgly Top 5 40 cy 9
tkgtdj Top 5 40 cy 11
jbzuzv Top 5 40 cy 6
kfknox Top 5 40 cy 7
qxlhce Top 5 40 cy 11
qvtddy Top 5 40 cy 6
zydkxq Top 5 40 cy 8
ypspku Top 5 40 cy 12
qmokuj Top 5 40 cy 7
vuhzlr Top 5 40 cy 9
wskmkz Top 5 40 cy 5
ihaxlz Top 5 40 cy 5
fnoejl Top 5 40 cy 6
jbrobh Top 5 40 cy 8
mehcev Top 5 40 cy 5
sngtcx BS Walker 5
vjuwty Top 5 40 cy 9
yqrnrh Top 5 40 cy 5
vibkud Top 5 40 cy 8
okllwk Top 5 40 cy 7
ofpmbf Top 5 40 cy 6
dznvhm Top 5 40 cy 6
salhda Top 5 40 cy 6
yannpi Top 5 40 cy 9
emnfbe Filler 2 silver page 10
zqshbm Top 5 40 cy 12
dalefx Top 5 40 cy 8
gnewvi Top 5 40 cy 11
ipvfvw Top 5 40 cy 8
tgnvwo Top 5 40 cy 6
otbzbh Top 5 40 cy 11
owjnwg Top 5 40 cy 7
vaelip Top 5 40 cy 6
misqug Top 5 40 cy 11
fsnjwa Top 5 40 cy 8
uvgbar Top 5 40 cy 5
ajnysd Top 5 40 cy 10
cbjvkg Top 5 40 cy 7
ijxaer Top 5 40 cy 5
ampiin Filler 1 14
tjkoaw KH RPU top 5 40 9
wpziyw rd 540 8
wctqhb KH RPU top 5 40 9
daqhtm KH RPU top 5 40 7
zxxqkv KH RPU top 5 40 7
vkcuqh KH RPU top 5 40 11
qcxyyg KH RPU top 5 40 7
blitqe Top 5 40 cy 9
yuubek rd 540 8
plozet rd 540 8
pgqtin Top 5 40 cy 10
xrluse Top 5 40 cy 8
hebpvi Top 5 40 cy 6
jdpnzi Civil war set main 14
kmavov Finall filler 6
pqazjr Top 5 40 cy 12
jrjben Top 5 40 cy 7
yrqefa Top 5 40 cy 11
iygvqt rd 540 6
ewqxvu KH RPU top 5 40 8
gswlhg KH RPU top 5 40 11
dvhtaf Top 5 40 cy 5
mbrpcl Top 5 40 cy 6
zwqqlf Top 5 40 cy 8
oqoifo rd 540 7
jkocij rd 540 8
socxmv rd 540 5
kkmvzv Top 5 40 cy 7
bkmgex Top 5 40 cy 9
dmhjtd Round 6 30
ztjkpn jessica's mini 7
qjovyw Top 5 40 cy 11
rjdnrn Top 5 40 cy 8
cbhkbp KH RPU top 5 40 6
ozrihu Top 5 40 cy 7
krakog Top 5 40 cy 8
zehpyh Top 5 40 cy 8
tgnmet Top 5 40 cy 8
dyepgq jessica's mini 8
ovegnw Top 5 40 cy 8
bfblvv Top 5 40 cy 12
fevwft rd 540 10
pfrgno rd 540 9
besacn rd 540 6
hjbljj rd 540 7
efmvid rd 540 9
lpyifm Top 5 40 cy 7
gclyun Top 5 40 cy 5
xffpgi Top 5 40 cy 8
gpwzxf Top 5 40 cy 6
jtqtdc Top 5 40 cy 5
ijakrz Top 5 40 cy 10
ybhnfb Top 5 40 cy 9
btjmus Top 5 40 cy 6
ndxyvy Top 5 40 cy 6
nituca Top 5 40 cy 9
aaujgx Round 5 30
raihau KH RPU top 5 40 5
sbzlls KH RPU top 5 40 12
psbyof KH RPU top 5 40 9
stnszu KH RPU top 5 40 10
whbjkv KH RPU top 5 40 6
ceuhrp KH RPU top 5 40 8
pgzedu KH RPU top 5 40 8
rfxinn KH RPU top 5 40 10
yxxepv KH RPU top 5 40 6
uuipri KH RPU top 5 40 6
wpinbf test 5 not completed
abyksj RPU top 5 SC 6
dafiig rd 540 8
rlfxxw rd 540 7
xiglyy Round 4 30
hgvmyo Top 5 40 cy 8
bavljy Top 5 40 cy 6
lmnitl Top 5 40 cy 7
hbrhgd Top 5 40 cy 7
sxyvsz KH RPU top 5 40 9
qaejrd KH RPU top 5 40 7
jwuttv KH RPU top 5 40 6
vwstdk KH RPU top 5 40 7
wpeljb KH RPU top 5 40 7
elgvco KH RPU top 5 40 7
isqrro KH RPU top 5 40 12
xxqckl KH RPU top 5 40 5
mdgsty LD 9
fnqufp Round 3 30
toqcch Top 5 40 cy 6
cuegaa Top 5 40 cy 7
vjoiys BS Walker 5
qoozye Top 5 40 cy 8
kdozsq Top 5 40 cy 8
naiogy Round 2 30
dqqxsu Scott 8
bxknad Top 5 40 cy 5
zrjkaf Top 5 40 cy 5
karlcp Top 5 40 cy 6
fxpump Top 5 40 cy 5
pohtlm Round 1 30
zqaexu Top5 40 CF 7
ggyffm Top5 40 CF 7
epvjux Top 5 40 cy 8
vdjqmw jessica's winners choice 6
wqiobl Top 5 40 cy 8
ugyjyz Top 5 40 cy 8
uaasio Top5 40 CF 10
tylump Top5 40 CF 9
ofhhbb Top5 40 CF 5
bqojce Top5 40 CF 8
mrehpc Top5 40 CF 9
mxtwpe Top5 40 CF 10
thkpju Top5 40 CF 6
kluzmy Top5 40 CF 7
rjnebb Top5 40 CF 7
yhkjqu Top5 40 CF 8
eyihhi Top5 40 CF 12
kbzrbl Top5 40 CF 8
gijaxa jessica's mini 8
blhlva KH RPU top 5 40 8
agsflr KH RPU top 5 40 7
jrciju KH RPU top 5 40 6
qyrwli Round 9 30
kujfet KH RPU top 5 40 8
dmqrxw KH RPU top 5 40 10
hwxthx Round 8 30
gcfrvc Top5 40 CF 11
jmyain Fredbird 6
coorli Top5 40 CF 7
rbrogg Top5 40 CF 7
wkcwbs Top5 40 CF 5
oxjlvn Top5 40 CF 8
tvvtbh Top5 40 CF 6
okohtt Top5 40 CF 6
oghmob KH RPU top 5 40 6
glanog KH RPU top 5 40 9
xddrbx KH RPU top 5 40 10
icjedq rd 540 10
vhkapl rd 540 12
xzzgjg Top5 40 CF 6
mjcirp Top5 40 CF 9
sfrmez Top5 40 CF 5
zilmbm Top5 40 CF 7
yphicg Top5 40 CF 11
wdupvk jessica's mini 8
hvsdst Top5 40 CF 9
dfoahx Round 7 30
iptmmk Top5 40 CF 7
eimqey Top5 40 CF 6
lexfjl Top5 40 CF 7
vyuzoq Top5 40 CF 8
wwfhid Top5 40 CF 10
nycrfh Top5 40 CF 7
zuiwtn Top5 40 CF 9
epnyfb Top5 40 CF 10
viwkal Top5 40 CF 7
yqklgf Top5 40 CF 6
edauxr Top5 40 CF 5
ojaubr Top5 40 CF 10
ibkvzx Round 6 30
jzzyzc Top5 40 CF 9
vcgsqg Top5 40 CF 8
nyzvpz Top 5 40 cy 7
syfqgi jessica's winners choice 10
bcqpnu Top 5 40 cy 6
lmnrzz Top 5 40 cy 8
gjtnfq Top 5 40 cy 10
rgahly Top 5 40 cy 5
ksengx Top 5 40 cy 11
whrhez Round 5 30
tahpjq KH RPU top 5 40 7
xwmnib KH RPU top 5 40 8
lgisxp Top5 40 CF 5
famapu Top5 40 CF 10
lryucz jessica's mini 10
rcbvnx Top5 40 CF 5
qyrcbh Top5 40 CF 7
cwzbxx Top5 40 CF 8
ktifqy Round 4 30
vccweb Top5 40 CF 6
zyxksp Top5 40 CF 10
iaoygw Top5 40 CF 9
wedqtu jessica's winners choice 8
mnfcfo Top5 40 CF 7
sgfghq Top5 40 CF 6
fwkxtw KH RPU top 5 40 10
pqinvc KH RPU top 5 40 9
aacdhw RPU top 5 SC 7
lsmbsk Top5 40 CF 7
kbdxxl Top5 40 CF 7
bxiyhn Top5 40 CF 9
yanbdv Top5 40 CF 7
nectfx KH RPU top 5 40 9
vzdwpw KH RPU top 5 40 7
yrnzgu KH RPU top 5 40 8
qfqspl Round 3 30
pjqgrm rd 540 7
jpvawa rd 540 11
rglbvn Round 2 30
iziine Top 5 40 cy 12
qcjxsw Top 5 40 cy 8
hpodmt Top 5 40 cy 7
ezohyy Top 5 40 cy 7
bknecv Top 5 40 cy 7
adayau Top 5 40 cy 9
eatkxy Top 5 40 cy 5
jclnga Top 5 40 cy 7
oyljaj Top 5 40 cy 5
shyxkp Top 5 40 cy 8
bmaxmd Top 5 40 cy 6
dwhrlg Top 5 40 cy 7
yddgvg Top 5 40 cy 9
tvowli Top 5 40 cy 10
fgryeh Round 1 30
tprbcr Top 5 40 cy 10
qjfqbd Top 5 40 cy 10
iuqtgp Top 5 40 cy 11
ejxmmi Top 5 40 cy 7
serhes Top 5 40 cy 7
wfwfqf Top 5 40 cy 6
fxbrrl Top 5 40 cy 10
khsrsh Top 5 40 cy 7
pcngqh Top 5 40 cy 8
kqhebj Top5 40 CF 10
gpqwvh Top5 40 CF 8
nclsof jessica's winner takes all 8
lavoyq KH RPU top 5 40 7
tvgeru KH RPU top 5 40 10
yoblty KH RPU top 5 40 10
bmqfkp KH RPU top 5 40 8
xmtsna KH RPU top 5 40 6
ogvezx RPU top 5 SC 5
tasnqt RPU top 5 SC 9
twsbmp RPU top 5 SC 5
uufhxk RPU too 5 SC 10
niisql Anaya JSN 6
tywekj KH RPU top 5 40 7
xwglgd Top 5 40 cy 5
frnhpm Top 5 40 cy 5
qccokv Top 5 40 cy 9
whljaa Top 5 40 cy 7
hlhuik Top 5 40 cy 7
xgmhup Asg bbh 7
xfngma KH RPU top 5 40 6
akbais Top 5 40 cy 6
bvytfh Top 5 40 cy 8
kiyznn Top 5 40 cy 11
pegkbb Top 5 40 cy 5
xthvxe Top 5 40 cy 7
ewujcb Top 5 40 cy 6
mbpwzc Top 5 40 cy 6
xowhlv Top 5 40 cy 7
ebjglh Top 5 40 cy 9
kngskc Top 5 40 cy 10
eqiqlj KH RPU top 5 40 9
ddcrir KH RPU top 5 40 9
barmpi KH RPU top 5 40 5
nvakba KH RPU top 5 40 6
ogfmqe RPU top 5 SC 7
kvursy Round 13 30
mffghl KH RPU top 5 40 6
ecbyyr KH RPU top 5 40 9
xyqqrm Top 5 40 cy 10
rngqxz Round 12 30
idtahv Top 5 40 cy 6
xxtsur Top 5 40 cy 9
mtdksc KH RPU top 5 40 6
pfmglt KH RPU top 5 40 10
jdyxhq KH RPU top 5 40 9
cwcrrd Round 11 30
geudgi KH RPU top 5 40 9
cpauod KH RPU top 5 40 7
xiuefq KH RPU top 5 40 5
qpdskj KH RPU top 5 40 8
viynxz KH RPU top 5 40 10
zaqbjr Tim's mini 8
kcgjwl KH RPU top 5 40 8
mftutg KH RPU top 5 40 8
cfpfkh KH RPU top 5 40 6
yshgoa KH RPU top 5 40 9
ogpaur RPU top 5 SC 5
fpbdxx Top 5 RPU SC 6
dzvpod Round 10 30
fqybaj RPU top 5 SC 11
mmpnsc RPU top 5 SC 9
qhcgpj rd 540 6
aojpqs rd 540 6
pnpcju rd 540 6
bjgjsd rd 540 10
hsejcr rd 540 5
aossck KH RPU top 5 40 8
rxnkow KH RPU top 5 40 10
rlvluf KH RPU top 5 40 7
drtkin KH RPU top 5 40 12
msdanj KH RPU top 5 40 7
aiuzxr Round 8 30
stcajb rd 540 6
fruqag rd 540 5
jbvoaf Round 8 30
xcykcg KH RPU top 5 40 7
ucjyrv KH RPU top 5 40 8
wkbfjz KH RPU top 5 40 7
eurgqb Round 7 30
anajvo KH RPU top 5 40 7
dmkvvr KH RPU top 5 40 8
blggyc KH RPU top 5 40 9
mjcvix KH RPU top 5 40 8
xpuzhn KH RPU top 5 40 8
puwoto KH RPU top 5 40 10
fawerj KH RPU top 5 40 8
gkintz Thome mini 8
fzppjk jessica's mini 6
picasj KH RPU top 5 40 9
gidtjg rd 540 6
adbwlz Round 6 30
hasggh rd 540 11
suysqb rd 540 5
rrljjs rd 540 7
aqxoon Top 5 40 cy 8
nuinmh Top 5 40 cy 7
ufyuoy Top 5 40 cy 6
byqfko Top 5 40 cy 7
npkwpt Top 5 40 cy 9
witrkt Round 5 30
nvssln Top 5 40 cy 5
ozikfx Top 5 40 cy 6
dmkrfl Top 5 40 cy 5
xgbxnr Top 5 40 cy 6
bcaguv Top 5 40 cy 9
hsphdz KH RPU top 5 40 8
ulhusr Round 4 30
rqgkfc KH RPU top 5 40 6
gublwk KH RPU top 5 40 7
bgevio Top 5 40 cy 8
bzcbws Top 5 40 cy 7
gdxugv Top 5 40 cy 7
cosljo Top 5 40 cy 8
zwhujb Top 5 40 cy 9
zflhrk Round 3 30
zcfiqd Top 5 40 cy 9
wdobkz Top 5 40 cy 9
kdwrtc Top 5 40 cy 6
dbffjp Top 5 40 cy 7
imxwkn Top 5 40 cy 5
pzisgc Top 5 40 cy 9
xmcevp Round 2 30
weoadw rd 540 8
bhldsp rd 540 7
tirhtz Round 1 30
pujhvr Top 5 40 cy 11
uhampt Top 5 40 cy 8
mwonrh Top 5 40 cy 8
buusvz Top 5 40 cy 5
feqsjy Top 5 40 cy 6
twhanr Top 5 40 cy 5
cckvku Top 5 40 cy 9
juwyuh Top 5 40 cy 8
bcooiv Top 5 40 cy 8
vvkpum Top 5 40 cy 10
lvrmyb Top 5 40 cy 8
aastaw Top 5 40 cy 8
brnlnm Top 5 40 cy 7
rapalg Top 5 40 cy 6
wadasw Top 5 40 cy 7
nenlje Top 5 40 cy 11
kmgqnz Top 5 40 cy 10
lntsxa Top 5 40 cy 5
gbbsjx Top 5 40 cy 10
fbdbzh Top 5 40 cy 5
bsquyf Top 5 40 cy 12
yoymgf Top 5 40 cy 11
sptzng Top 5 40 cy 5
nxyeqi Top5 40 CF 6
frnsrk Top5 40 CF 8
oipicf Top5 40 CF 6
ztxjog Top5 40 CF 8
qnutgo Top5 40 CF 5
iysjit Top5 40 CF 9
axhhiw Top5 40 CF 7
jggchc Top5 40 CF 9
qjvhsg Myles main 6
muxckd Top5 40 CF 9
tqttti Buckeyes mini 5
yruzwl Top5 40 CF 7
wedejv KH RPU top 5 40 6
ducadj Top5 40 CF 6
xowchg Top5 40 CF 5
tpfxoh jessica's winner takes all 10
nlyqxj Top5 40 CF 7
gpovbe Top 5 40 cy 6
gxrkoi Top 5 40 cy 7
xrllkr Top 5 40 cy 10
pabqid Top 5 40 cy 6
kseott Top 5 40 cy 7
dnpytn Top 5 40 cy 10
zzaxsi Top 5 40 cy 8
askuxf Top 5 40 cy 8
yhbday Top 5 40 cy 11
ystogc Top 5 40 cy 7
ecidty Top 5 40 cy 6

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —