Giveaways by Pecker Heads Sports Breaks (60)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
mylpay πŸ“¦ 19 20 21 12
qahtsn πŸ“¦ 18 11
hxpxdn πŸ“¦ 16 & 17 9
ngawcs πŸ“¦ 14 & 15 14
seqiys πŸ“¦ 12 & 13 13
kuqtve πŸ“¦ 10-11 8
lovtjt πŸ“¦ 9 12
pehppz πŸ“¦ 8 18
nyxyjx πŸ“¦ 7 7
qairsd πŸ“¦ 6 5
qvsxrc box 5 10
zhwzqe πŸ“¦ 4 9
fsygru πŸ“¦ 2&3 13
ligghv πŸ“¦ 1 11
tttsyb πŸ“¦ 22-25 18
vepdry πŸ“¦ 21 9
roehwg πŸ“¦ 20 6
gohquf πŸ“¦ 18-19 8
lseief Mini for box 18-19 12
yvsjnb πŸ“¦ 16 & 17 20
ihpqke Mini 16 17 12
joajls πŸ“¦ 14 & 15 9
ppftko πŸ“¦ 14 & 15 14
jipfmz πŸ“¦ 13 7
ussbht πŸ“¦ 12 8
lnftus πŸ“¦ 11 12
gbmlqs πŸ“¦ 9-10 17
zlqhbc Mini to close πŸ“¦ 9-10 14
qurjyq πŸ“¦ 8 5
mcxtul πŸ“¦ 7 13
tjxspc box 6 15
ffzoci πŸ“¦ 5 9
wqbybh πŸ“¦ 4 7
ngegco πŸ“¦ 2&3 8
ftvzwf πŸ“¦ 1 7
wrtdmd πŸ“¦ 78910 🏈 11
yrfgsr πŸ“¦ 6 🏈 6
nsfvrs Dickerson 5
lpfpdh πŸ“¦ 4&5 🏈 8
ylewvw πŸ“¦ 2&3 🏈 19
zzcohf πŸ“¦ 1 🏈 13
uyweav πŸ“¦ 23 24 25 7
ajnbyj Mini to close 10
mjddha AFC Teams 9
lihnzc NFC Teams 15
doysye πŸ“¦ 21 17
pmydsb πŸ“¦ 20 8
gyxvvl πŸ“¦ 19 14
dybjxi πŸ“¦ 18 NFC TEAMS 18
waqcol πŸ“¦ 18 AFC TEAMS 18
nlshxq πŸ“¦ 17 9
ebdfwo πŸ“¦ 16 6
zdgmtv πŸ“¦ 15 NFC teams 11
dxlnbt AFC teams πŸ“¦ 15 11
cjxflx NFC TEAMS 8
snckuc AFC TEAMS 8
doasjv πŸ“¦ 12&13 17
wbdaqw πŸ“¦ 11 9
ptumsm πŸ“¦ 9&10 12
fkttvl πŸ“¦ 8 11

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —