Giveaways by Francis benoit (140)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Eastern time)
dgjtua Spades 5
zahrok Finale 5
bqbnzv Finale final mini 6
noveps Mini 3 finale 8
liqbha Mini 2 finale 7
krngpt Mini 1 finale 7
hdkqva Rd 52 marsh 8
kqvdyb Rd 52 11
hhlhgy Rd 51 barrie 7
sgvxxc Rd 51 8
ryujnj Rd 50 walshy 8
qwbosw Rd 50 11
ybtvoc Rd 49 barrie 7
dciiyv Rd 49 6
dfpktv Rd 48 chad 7
dlcjpy Rd 48 7
orgorh Rd 47 pat 8
qaeijn Rd 47 8
wtdioa Rs 46 william 9
hltbwx Rd 46 6
ohyrqg Rd 45 jj🥨 8
dtqxzj Rd 45 10
xefgkh Rd 44 hymer 9
kdtcrk Rd 44 8
sxzxhc Rd 43 smith 9
mkcemr Rd 43 9
eeyfnd Rd 42 austin 8
pzsvyv Rd 42 10
xndcmw Rd 41 chad 7
hvfzgy Rd 41 10
xrtnid Rd 40 cliff 5
prqxmy Rd 40 9
mftusv Rd 39 alan 7
unsbzr Rd 39 9
liykrj Rd 38 cliff 8
kxwder Rd 37 7
fjwwih Rd 36 matt 9
zbsbhw Rd 36 6
gaurgh Rd 35 gould 10
awcaff Rd 35 6
avgybz Rd 34 walsh 8
wzmxoy Rd 34 7
kgsimb Rd 33 graff 8
ugkqvl Rd 33 5
fekccj Rd 32 cliff 6
eavttb Rd 32 6
tnbpft Giveaway redraw 6
qaquao R 31 chad 8
gkclnd Rd 31 10
kjguiw Rd 30 austin 8
dhqjyo Rd 30 10
urhzfz Rd 29 chad 6
grjxux Rd 29 8
nemafr Rd 28 east 6
eymkzo Rd 28 6
jdqrwl Rd 27 cliff 9
aghtkf Rd 27 7
jkelhz Rd 26 cliff 7
hmsblz Rd 26 7
mktvod Rd 25 graff 11
xerbej Rd 25 9
lzxsmv Rd 24 marsh 8
nshgeg Rd 24 8
owwflp Rd 23 jj 8
ynzile Round 23 6
fqwedg Rd 23 mini 7
gqmluj Rd 22 jj 8
zqsdhj Rd 22 5
bhvdhf Rd 22 mini 5
okdtiy Freeebies 10
zoxpeg Rd 21 Barrie 8
jauetm Rd 21 7
ybrjcu Rd 20 steve 8
orjyoe Rd 19 5
trbsja Rs 19 walsh 8
bjbeec Rd 18 8
rqrgia Rd 18 walsh 8
hgerci Rd 18 7
cvhadn Rd 17 Marsh 8
motril Rd 17 7
cslqsl Rd 16 cliff 12
umotni Rd 16 10
xrfcqe Rd 15 steph 7
omommh Rd 15 7
rqcfzv Rd 14 walsh 8
tmkmic Rd 14 9
fodnxl Rd 14 walsh 8
worzow Rd 13 11
uqqguc Rd 12 graff 11
dcaixs Rd 12 11
yoagmd Rd 11 walsh 8
tzwrzq Rd 11 8
kfnucn Rd 10 lance 8
ypwboq Rd 10 11
kivhbh Rd 9 jj 9
teonfn Rd 9 6
cuennu Rd 9 mini 7
ybfrjs Rd 8 JP 9
duqcea Rd 8 10
vsgwqv Rd 8 mini 9
hyznwg Rd 7 austin 8
hwbcfv Rd 7 12
oymlir Rs 6 Marty 9
qlmnbq Rd 6 9
yzbftg Rd 5 Barrie 6
lvuqhn Rd 5 12
hevgmo Rd 4 joe 11
kccruw Rd 4 7
kkpglx Rd 3 matt 9
sykqws Rs 3 11
pigtig Rd 2 austin 8
ipodlr Rd 2 8
qfvqpe Rd 1 lance 9
fwcann Rd 1 5
wtlvih Rd 40 Walsh 6
rnlsha Rd 40 7
nnndxb Rd 40 9
ffsleq Rd 39 walsh 6
vpflwp Rd 39 9
fplpai Rd 38 adam 8
avmfma Rd 38 8
jvacrf Rd 37 steve 6
qaxbgc Rd 37 5
zmlglx Rd 36 salim 9
esqjpb Rd 36 6
lswsha Rd 35 second chance 9
eczdmf Rd 35 alan 9
fmuwkw Rd 35 7
ghnxis Mini rd35 9
hgwzkz Rd 34 walsh 6
mwwpls Rd 34 10
dqyeiq Rd 33 walsh 6
irjsaa Rd 33 6
yprcbv Rd 33 mini 5
eqclre Rd 32 joseph 10
oejmpt Rd 32 6
svydlm Mini Rd 32 6
hfpxrc Rd 31 2nd chance cliff 11
itfhig Rd 31 cliff 9
prelug Rd 31 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —