Giveaways by Francis benoit (148)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Eastern time)
pjunis MB7B11 Boxes 11
icrlum MB7B11 Teams 7
yftunw MB7B11M1 10
pndcyd Spades 8
wggnuy Finale 6
uiwhha Finale mini 5
bqxdpd 22 6
sipdfb GL 9
ndjecy Rr 7
yemwtn Jk 9
nzodmb 52 10
iqtpbr Kk 6
jsyjcw Jk 6
kkzaca 50 prize 8
pjpqmk 50 11
cuokzy Kk 11
tfsnya Round 49 8
hchbth 48 10
rfoeqh Round 47 prize 12
nfindb Round 46 prize 9
ckxisp Round 46-48 11
qnkept Round 46/47/48 mini 8
zlsvzu Giveaway gsp belt 7
doncih Round 45 6
qrhxms Round 44 8
gacgkf Round 43 9
rdnpfk 3 Spin 6
asvoyx MB7B10 Boxes 6
urbonu MB7B10 Teams 7
lfzpzv Round 42 prize 11
yjaifp Round 42 9
gyvtfe Round 41 prize 7
apjylw Round 41 12
zptcht Round 40 Prize 12
gzrysn Round 40 11
wsaiit Round 39 prize 5
napacd Round 39 10
fehlwx Round 38 prize 11
ljvbdx Round 38 9
oljivs Round 37 prize 7
xwzfdv Round 37 5
drwqnh Round 37 Mini 8
efbgke MB7B9 Boxes 8
pfavug Round 36 prize 7
racbqx Round 36 7
syayjk MB7B9 Teams 11
hszqtl Round 36 6
shqoln Round 35 prize 10
tubdmj Round 35 9
sawgcv Round 34 prize 9
ziusqm MB7B8 Teams 7
xkjjlb Round 34 11
duxill MB7B8 Teams 5
ceejsd Round 33 prize 6
ujuufg Round 33 8
ogbzpp Round 33 mini 9
kpvqhy MB7B8 FM 8
ooptei Round 32 prize 10
xxrvmk MB7B8M1 9
luhriu Round 32 main 6
ebvsaf Round 32 5
jvpcdm Yeti practice run 5
bwpjlh MB7B7 Boxes 6
eiavwx MB7B7 Teams 6
nahdfh MB7B7M1 7
rqptke Rd 31 barrie 7
sfazno Rd 31 6
zelfmy Rd 30 jason 9
sqxdol Rd 30 8
zhfbjs Rs 29 jason 11
erlkmg Rd 29 5
rpqqyy MB7B6 Boxes 9
gfbxms MB7B7 Teams 5
actbuq MB7B5 Boxes 7
wekuvo MB7B5 Teams 10
uxozzn MB7B5M1 10
fgjfzr Rd 28 yannick 5
disdht Rd 28 8
cmfmqa MB7B4 Boxes 10
axbdbo MB7B4 Teams 9
eeprfp Rd 27 cliffy 9
aytvdr Dd 27 5
chrdvn Rd 26 barrie 7
gfhkli Rd 26 6
xyikmv Rd 25 walshy 5
uiywbp Rd 25 8
nnvzme MB7B3 Boxes 7
inxlqa MB7B3 Teams 10
hbqnon Rd 24 benoit 11
amoqfj MB7B3M1 9
frnype Rd 24 7
zywhhk MB7B2 Boxes 7
lnodan MB7B2 Teams 12
dzufan Rs 23 cody 7
fsqezl Rd 23 5
ilzjpb Rd 21 jason 12
dnrsnh Rd 22 5
ioavgy Rd 21 cliffy 8
jibzkt Rd 21 6
qxqnac Rd 20 wiebe 10
hzdoon Rd 20 5
ckhgbx MB7B1 Boxes 5
dlgqma MB7B1 Teams 11
oecjag Rs 19 jason 12
hkqrqz Rd 19 7
oogihy MB7M1 7
fozlwl Rd 18 yan 12
kvjfqx Rd 18 11
ahijen Rd 17 salim 7
hshaim Rd 17 6
zzauww Rd 16 ckiff 6
itzcfn Rd 16 8
bdwdvf Rd 16 mini 10
jbpcqt Rs 15 sommer 9
evhfzo Rd 15 9
ltougv Rd15 mini 9
qmpvxj Giveaway 500 9
nbkrak Rd 14 marsh 8
mrgdou Rd 14 5
qpuepu Rd 13 10
yblecs Rd 12 cliff 7
rfzccc Rd 11 sean 8
gxkskq Rd 11 to 13 9
xmrvsi Rd 111213 mini 8
piyyjj Rd 10 sean 9
fpjclc Rd 10 5
tropuc Rd 10 mini 7
jjurgm Rd 9 barrie 7
uosold Rd 9 11
ofydpt Rd 9 mini 7
hfqjyf Rd 8 barrie 7
nldzzz Rd 8 6
rzetde Dubois 9
baerso Rd 7 walsh 12
nseptz Rd 7 8
szmhuq Rd 6 walsh 5
aqkodb Rd 6 5
jljimc Rd 5 tyler 11
eumure Rd 5 9
qndotm Rd4 cliff 11
kbnspy Rd 4 8
aoraug Rd 4 mini 7
lkbgij Rd 3 Darryl 11
tdsryq Rd3 9
mmsydn Rd 2 11
igsssj Rd 2 5
xsrdmh Rd 1 shannon 7
vzjnqk Rd 1 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —