Giveaways by Francis benoit (116)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Eastern time)
iiltcl Chad rd 29 9
wcrarz Main rd 29 7
mnpdbm Final mini rd 29 6
gbwsla Mini #1 Razz #18 Billets tickets CH 3
jfvwmz MB M3 MM1 7
adscmr Rd 28 walsh 8
aesdwq Rd 28 6
phxpdu Rd 28 7
zguldf Rd 27 walsh 7
nakqcq Rr27 7
kfkedt 2nd chance for fun 9
fgushi Rd 26 Tim 9
crfyoi Rd 26 9
yfrnwz Rd 25 walsh 7
ovjtqz Rd 25 9
dzsvxn Rd 24 steph 9
jvwkpl Rd 24 9
dpgzdc Rd 23 chad 200 8
owurtq Rd 23 8
ejpmxh Rd 22 walsh 8
ohtkbt Rd 22 7
pypxca Rd 22 fm 5
zfreyy Rd 21 2md chance 9
uxrfoi Rd 21 matthew 9
rjfnok Rd21 12
dasbcw Rd 21 fm 10
wimrug MB9 M2 8
kbneds MB9 M2 MM1 7
uytqag Rd 20 anita 10
yridxx Rd 20 7
sghhwf Rd 20 fm 6
rxtwul Rd 20 m1 11
edyssy Rd 19 2and chance 6
miojgn Rd 19 woulfe 6
kuhvsc Rd 19 6
bftcgl Rd 19 fm 6
sfgrlh Rd 18 2nd chance 9
ppfjeh Rd 18 Pat 7
zcrtus Round 18 8
cfnszk Rd 18 mini 7
rkifqb MB9 M1 9
nykqfv MB9 M1 FMM 6
gymwkj Rd 17 chad 8
wmivde Rd 17 7
gyiynl Round 17 fm 9
xtjbpz Round 17 m1 8
hjqsvh MB9 M1 MM1 5
pvcmyn Rd 16 walsh 12
jzgxwp Rd 16 6
vyufcs Round 16 m1 10
xbgwca Rd 15 second chance 6
yzqlpt Round 15 6
uhempr Round 15 11
jdrpia Round 15 m1 7
vjpluz Chad rd 14 9
mkhhpz Main rd 14 10
psyzyz Mini rd 14 8
mujhyr MB8 Teams 10
skwriz MB8 M1 7
ckrnbr Round 13 chad 9
zmupey Round 13 9
xwzcfm Rd 13 mini 6
qaejwb MB7 Teams 7
zytfhx MB7 M3 11
cjlyns 2nd chance rd12 9
zwaqzb Rd 12 chad 6
neihfg Rd 12 11
mvyeam Rd 11 chad 9
actcqi Round 11 5
vsxsrp Rd 11 mini 10
ceublr Kevin rd 10 9
wpvzpc Round 10 5
zocvtd MB7 M2 6
ozhiwd MB7 M2 FMM 5
mfmeln MB7 M2 MM1 8
jcdptb Round 9 walshy 6
vrfbyc Round9 9
vxiwol Round 9 mini 6
firmdu Round 8 2nd chance 12
caoagk Walsh rd 8 12
gjuxdb Round 8 9
goarlr Rd 7 shane 7
kxsqim Round 7 8
hkouwt Round 6 2nd chance 7
nuxgua Round 6 Shane 7
rjrulx Round 6 7
bsnhpg MB7 M1 8
pvjhgo Anita rd 5 8
gcfmxq Main round 5 6
nslhyr Mini 1 round 5 8
atvakx MB 6 Teams 11
riurcb Mini 3 11
uvgptn 2nd chance rd4 8
gopeng Round 4 Richard 8
egbejm Round 4 9
ytuocn MB6 M2 11
defttq Round 3 stew 2nd 6
yloeeu Rd 3 Stew 7
cqhvzq Round 3 5
mnjipq FM rd3 6
ajykog MB6 M1 6
glozmu MB6 M1 MM 12
yntmpc Rd 2 salim 9
bntgmv Round 2 9
whgcfg Final mini 7
wmwind Round 1 lance 9
hzbhig Round 1 6
sqbenk MB 5 Teams 12
oonswb MB5 M1 8
eojfdg MB4 Teams 7
unjxzo MB4 FM 7
cjsofn MB4 M1 10
isvuqy MB B3 Teams 8
kzqqtd MB3 M3 6
orrpuy MB3 M2 7
gxpmqi MB3 M2 MM1 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —