Giveaways by Francis benoit (105)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Eastern time)
evfpzl Series 23 10
jkugca Final mini 12
pfaylk M3 finale 9
hwejer Mini 2 finale 6
jvplxz M1 finale 12
nkbvxc Rd 63 cliff 10
alamla Rd 62 mat 8
fpyxsz Rd 61 sean 12
pbavtu Rd 61 62 63 8
tmgawk Rd60 dylan 7
fgrrzk Rd 59 sean 10
tbnayx Rd 58 dylan 7
jrrciz Rd 57 sean 7
itneuq Rd 57 to 60 10
tjofgr Rd 56 vic 5
xbcmjb Rd55 dillon 9
nnyhhy 54 dyl 7
tbejhw 54 55 56 9
qpsevn Rd 53 sean 7
elyqjk Rd 52 cliff 11
rdhmbh Rd 51 adam 7
rdzoan Rd 51 52 53 7
lgscmz Rd 50 cliff 11
dxfxao Rd 49 parnell 9
ofllup Rd 48 cody 11
ouhvvv Rd 48 to 50 10
aqymtm Rd 47 sean 9
bygiuh 46 steve 6
cmbqcz Rd 45 vic 10
ppgyvh rd 45 to 47 9
jagfiz Rd 44 dan 10
mmhupf Rd 43 vic 7
wcrcta Rd 42 vic 9
grfomc Rd 41 jeff 12
dybemj Rd 40 cliff 11
egytoo Rd 40 to 44 6
qhruxp Rd 39 dylan 7
uhrfti Rd 38 dillon 7
boshsk Rd 37 joe 8
mchimn Rd 37 38 39 12
zimqep Rd 36 jordan 9
mneygx Rd 35 cliff 11
btwfwq Rd 34 vic 10
wyzvxk Rd 343536 6
wlulbd Rd 33 mat 8
sltoyi Rd 33 11
ltzijw Rd 32 dylan 7
urwvka Rd 32 6
hgqfle Rd 31 steve 6
jyvnhi Rd 30 Jason 12
atpyjj Rd 29 darrin 5
gooeec Rd 29 30 31 6
ttizbx Rd 28 sean 9
ooupxi Rd 27 dylan 7
eeqtek Rd 26 steve 6
fedplr Rd 252728 10
altwya Rd 25 darrin 8
wjohbk Rd 25 joe 8
dbcixu rd 24 sean 3.0 12
xilxab Rd 2 darri 6
tqullw Rd 24 sean 12 not completed
npcgxv Rd 23 sean 7
rpsuni Rd 23 24 25 5
wczhsj Rd 22 dylan 7
zlwcas Rd 22 6
jeknxm Rd 21 dan 9
pokinf Rd 21 8
nuooaw Rd 20 dillon 7
lactqj Rd 20 10
zsswiw Rd 19 darrin 6
pkxghk Rd 18 jeff 10
ajsmur Rd 17 Smith 9
wdfcnz Rd 17 to 19 8
pjxqiw Rd 14 darrin 5
lweypc Rd 14 joe 8
dcforq Rd 14 vic 11
pewsdg Rd 14 6
jytzca Rd 13 sean 7
esytoq Rd 13 10
mxxnwg Rd 12 sean 10
kzivpd Rd 12 6
gfeiqo Rd 11 jason 9
aidxtg Rd 11 7
lotzic Rd 10 steve 6
zuczgd Rd 10 8
ikbtgv Rd 9 dylan 7
uclatt Rd 9 5
haubbv Rd 8 rob 11
xylqrj Rd 8 9
nlhahl Rd 7 sean 8
njkkub Rd 7 6
woughd Rd 6 salim 9
yrcduv Rd 6 6
uiwgdq Rd 5 salim 9
vxkrts Rd 4 sean 6
tjhipp Rd 3 joe 8
lxxvhv Rd 2 darri 10
tbwjbq Rd 1 sean 11
vyudfq Rd 1 to 5 9
rzngzz Final mini rd 1 7
ftjmea Rd 1 mini 1 6
ikncmu MB6 B9 Boxes 5
bgpdzf MB6 B9 Teams 9
ybdkvh MB6 B9 M2 7
irvhse MB6 B9 M1 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —