Advisory: RANDOM.ORG is scheduling essential maintenance on Sunday, 24 June 2018 from 8.00-8.15am UTC More Info

Giveaways by Albert Novak (27)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
rgvvje Break 252 5
okcbog Break 244 afc 6
wakvdz Break 244. Afc 7 not completed
syijgn Break 244 nfc 9
ujbchy #AN47 NFC 11
bagdhn #AN47 AFC 6
hkfsav #AN46 Flip #2 6
mkrupp #AN46 5
yidrpd #AN45 flip #2 5
vvfzwx #AN45 Flip 6
etllzm #AN46 NFC 8
kpdsjg #AN45 AFC 6
zryavm Break 251 10
yiylyd #AN44 Flip 9
lgxhbs #AN44 NFC 6
hyoonv #AN44 AFC 8
uiujux Break 249 7
rbguyn #AN43 NFC 6
kqkgvx #AN43 AFC 5
ychlnm Break 248 5
gwbuzl Break 247 8
cdbxko Break 246 NFC 8
rutqlq Break 246 afc teams 8
wfrgnd Break 245 6
htbuvd Russ/Brandon Random 6
sgosge #AN40 7
zwfnck Adrian Lewis darts 12