Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, contact us.

Giveaways by Shawn Kamp (117)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
jiktjv Wall main herbie booklet 6
ebzqrs Wall b8 7
pbphmc Wall b7 6
ekfxgk Wall b6 10
qqupse Wall b5 7
dnohmj Wall b4 11
ocderf Wall b3 6
owytob Wall b2 7
grpawv Wall b1 5
bsmqsl Dave’s micro 8 8
utxomj Dave b28 10
flxvxg Dave b27 5
csutmh Dave b26 6
hcvyxh Dave b 22 8
hkvyyo Dave micro 5 8
cdbxud Dave b21 8
yquneu Dave b20 11
utzrni Dave b19 10
xyknqw Dave b18 9
jcwxmc Gary main 5
juqbpw Gary mini 2 7
opbwlm Gary b13 5
pfqkam Gary b12 11
ozdwhj Dave micro 5 5
qkpiuf Dave 17 5
wsnjer Gary b11 11
sszpdg Dave b16 8
iftilg Gary b10 8
vvdvrq Gary b9 9
tmymgw Gary mini 1 10
pvuwzx Gary b8 6
awtctx Gary b7 7
tpnnot Gary b6 9
zbkhmb Gary b5 7
iydhey Gary b4 8
kmszdm Gary b3 7
jygxgm Gary b2 8
yxjmkg Gary b1 6
yeghun Dave b15 6
tlailh Dave b14 8
teuyxv Dave mini 1 6
ykizrn Dave micro 4 11
hcfssw Dave b13 6
yzfvhf Dave b12 7
ydflid Dave b11 6
gpzznq Dave Micro 3 7
ttlbjv Dave b10 9
hkrayl Dave b9 7
zbzgns Dave b8 8
gzgyei Dave micro 2 9
tnvito Dave b7 7
krgauu Dave b6 11
opgpfv Dave b5 6
ljqypw Dave micro 1 10
cdqvhe Dave b4 5
fczoss Dave b3 5
xtzbyn Dave b2 6
xkzggw Dave b1 5
lspidh Trevor b12 10
cppcup Dalton main 7
hcfgdc Dalton btc 8
vvcxsq Dalton b5 9
vwfsof Dalton b4 6
jvbhtw Robbie main 10
ftphyq Robbie mini 5
cktfwo Gary main 7
uatgeh Gary mini 2 6
ttvoiv Gary b12 10
yipojl Gary b11 11
nqxhtn Gary b10 7
nrmnbw Dalton b3 12
xtbjts Gary b9 6
tzscwq Gary mini 1 7
bziwfj Gary b8 7
umwyzt Gary b7 8
utpgie Gary b6 7
tenvcs Gary b5 9
bdaicf Gary b4 9
ovsvvo Gary b3 9
cvzfke Gary b2 5
lubghn Gary b1 6
rdrmdj Daltons b2 7
jowtry Dalton b1 7
ygngui Gary main 11
azwlic Gary mini 2 6
btehdx Gary b15 8
nxqnrl Gary b14 7
ywkllp Gary b13 8
tfqvlc Gary b12 8
dkekta Gary b11 7
hlxwlc Gary b10 9
eihwwb Gary b9 7
xdutvx Gary b8 9
ycmwzj Gary mini 1 8
kzeiir Gary b7 7
nulgof Gary b6 5
fpvgpq Gary b5 7
omfafg Gary b4 8
tsayic Gary b3 9
ctmnjh Gary b2 7
mjhzaz Gary b1 11
wjkvhm Carm mini 6
hckirf Carm micro 11
ufvwrz Carm b41 10
qcbnck Carm b40 8
jrfjhb Carm b39 7
yutsyg Owen main 7
agvpyf Owen BTC 6
zlrhqe Owen b5 10
aypfqf Owen b4 6
rbsiwz Owen b3 5
dngvpp Owens b2 6
xqksyq Owens b1 11
uufmpu SHANES divis 9
azvirc Shane cont 5
ncrnar Shane mini 12
rxoivi SHANES mini 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —