Giveaways by Ethan lonardelli (54)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
tuvuvh Gary main 7
gzjweh Gary final b 5
jfsjvu Shawn main 10
gvcfem Gary b20 10
dexdur Shawn mini 3 5
sbbdpv Shawn b11 5
jcgfth Shawn bottoms 6
cojsyv Shawn b9 6
bkqahh Gary mini 9
vyvpdn Shawn b8 7
yqtmxg Gary bottom 7
zpwpng Gary b13 5
kenwvq Gary main 6
sqtjac Gary final b 5
phtckk Gary b12 6
sepmpp Gary b9 11
ssiwrd Gary b10 9
ljbonc Gary b9 5
zpxmin Gary b8 8
acbdij Gary b7 9
cuhrsk Gary mini 1 8
rcnbfv Noah main 10
fthanp Noah b4 8
gqlpyw Matt main 9
ppyxjf Matt b3 7
tmwupv Gary bottoms 10
gcjjns Gary b2 7
njnqus Noah b3 7
uajuyi Noah b2 9
hbeqdd Noah b1 7
ayourv Mike mahomes main 5
lhxmox Mike b8 5
bwtabb Mike bottoms 10
setmim Gary b5 8
uwbllx Gary b 8
ikjoit Mike b6 8
hxulxi Mike bottom 7
gsrstc Mike bottom 9
zxxfet Gary bottom 5
szfjyd Gary b3 7
qlymby Mike b3 7
xrqezb Mike b2 6
qatmwc Mike bottoms 9
ephicn Gary b2 11
hsbanj Bottoms Aaron 7
fnsgbv Rand main 10
qwawch Rand b 8
yjrril Rand b 6
dotthk Griffin main 8
bjfiyq Griffin b 9
rjuvvk Rand b 8
riofmh Griffin b 5
flcpjl Gary b1 7
krdfji Astro mock video 12

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —