Giveaways by Alberta Mayhem (70)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Mountain time)
odhmzh πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 6 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM25-06❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 04of 10🚨🚨🚨🚨 4
syptxq ❌❌❌❌Micro #2 for Round 6 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 7
hnqiys ❌❌❌❌Micro #1 for Round 6 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 5
lddicf πŸ”₯πŸ”₯round 5 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM25-05❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 05 of 10🚨🚨🚨🚨 6
zlkevv 🚨🚨🚨Big Screen Tv🚨🚨🚨 8
wbqgmp ❌❌❌❌Micro #2 for Round 5 ❌❌❌ 6
hiywhx ❌❌❌❌Micro #1 for Round 5 ❌❌❌ 9
nzcgdm πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί SAM Mini #3 πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί 10
nygzxs πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 4 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 5
ybjllq ❌❌❌HighRoller❌❌❌ 10
vazemu ❌❌❌❌Micro #2 for Round 4 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 9
nnbtai ❌❌❌❌Micro #1 for Round 4 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 3
zbgkkt πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄ Girls VS Boys πŸ”΅πŸ”΅πŸ”΅ 4
wfbgug ❌❌❌HighRoller❌❌❌ ❌❌❌Main Event of the Evening❌❌❌ ❌❌Are you Ready to Rumble❌❌❌ πŸ₯ŠπŸ₯ŠπŸ₯Š Saturday Night FightsπŸ₯ŠπŸ₯ŠπŸ₯Š 12
ebkvzw πŸŒ΄β˜€οΈ AM-J1 : Summer Is NOT Over β˜€οΈπŸŒ΄ 4
kmcrds πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 3 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM25-03❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 03 of 10🚨🚨🚨🚨 3
audgss πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί SAM Mini #2 πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί 🚨🚨🚨Big Screen Tv🚨🚨🚨 12
oxbqwb ❌❌❌❌Micro #2 for Round 3 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 12
lkwajn ❌❌❌❌#1 Micro for Round 3 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 5
qlcegt πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 2 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM25-01❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 02 of 10🚨🚨🚨🚨 6
jhfaom ❌❌❌❌Micro #2 for Round 2 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 4
obhhvv ❌❌❌❌#1 Micro for Round 2 ❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌ 10
uhiekz πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί SAM Mini #1 πŸ“ΊπŸ“ΊπŸ“Ί 🚨🚨🚨Big Screen Tv🚨🚨🚨 6
qirkqx ‼️ MINI #2 ‼️ πŸŒ΄β˜€οΈ AM-J1 : Summer Is NOT Over β˜€οΈπŸŒ΄ 8
gsrqim πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 1 of the 25G splitπŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM25-01❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 01of 10🚨🚨🚨🚨 7
subden ❌❌❌❌#3 Micro for Round 1❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 8
nghhbd ❌❌❌❌#2 Micro for Round 1❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 11
gmbofk ❌❌❌❌#1 Micro for Round 1❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌AM25❌❌❌ 7
bkbhem 😎😎Labour Day Weekend😎😎 4
kcgaxc ❌🚨❌🚨❌🚨AM15🚨❌🚨❌🚨❌ 🚨🚨🚨15k Multi split🚨🚨🚨 πŸ–πŸ–Final Top 4πŸ–πŸ– 5
fspdah ❌🚨❌🚨❌🚨AM15🚨❌🚨❌🚨❌ 🚨🚨🚨15k Multi split🚨🚨🚨 4
ccctxv πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 6πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM15-06❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 06 of 06🚨🚨🚨🚨 6
oqrwby ❌❌❌❌#3 Micro for Round 6❌❌❌ 5
sbpvzc ❌❌❌❌#2 Micro for Round 6❌❌❌ 2
wdoolb ❌❌❌❌#1 Micro for Round 6❌❌❌ 3
soueap πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 5πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM15-05❌🚨❌🚨 11
vkhdkl ❌❌❌❌#2 MICRO for Round 5❌❌❌ 10
ykrkwx ❌❌❌❌#1 MICRO for Round 5❌❌❌ 7
lkqahd πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 4πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 🚨❌🚨❌AM15-04❌🚨❌🚨 🚨🚨🚨🚨mini 04 of 06🚨🚨🚨🚨 10
bpillq ❌❌❌❌#2 Micro❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌04AM-15❌❌❌ 7
pcfouz ❌❌❌❌#1micro❌❌❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ❌❌❌04AM-15❌❌❌ 9
ervlwh πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯round 3πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 8
lnfbwg ❌❌❌❌#2 Micro❌❌❌ 9
sirzej ❌❌❌❌The Sun Is Out Sunday❌❌❌❌ 11
mhtred MINI #1 ‼️ πŸŒ΄β˜€οΈ AM-J1 : Summer Is NOT Over 7
awczqr ❌❌❌❌#1micro❌❌❌ 7
tsjvar πŸ₯ŠπŸ₯ŠπŸ₯Š Saturday Afternoon FightsπŸ₯ŠπŸ₯ŠπŸ₯Š 9
xwhmcn 1K for $120 5
hrdtiu lets GO! It's Saturday Fun 7
ppulev 🚨❌🚨❌AM15-02❌🚨❌🚨 5
ecuxye 🚨❌🚨❌AM15-02❌🚨❌🚨 2 not completed
fwueou Round 2 lets GO! Since Hockey is off . 6
zqsgas βŒβŒβŒπŸ’ΈπŸ’ΈFRIDAY NIGHT πŸ’ΈπŸ’ΈβŒβŒβŒ 5
izmntb Round 1 lets GO! 9
tlzxne ❌❌❌❌#2 micro❌❌❌ 12
trvmim ❌❌❌02AM-01❌❌❌ 3
uhaets 1K for $120 10
sdynni 🚨❌🚨❌AM15-01❌🚨❌🚨 7
eqzhmw ❌❌❌02AM15-01❌❌❌ 5
byzwib ❌❌❌01AM15-01❌❌❌ 10
hmhmja πŸ“±πŸ’»πŸ–₯🍎APPLE WINNERS CHOICE🍏πŸ–₯πŸ’»πŸ“± 7
gghiac πŸ₯©πŸ₯© Pit Boss Triple Threat smoker πŸ₯©πŸ₯© 6
ojlltz 🚨🚨🚨AM3000🚨🚨🚨 5
osvunj 🚨🚨🚨🚨🚨1\2 price mini🚨🚨🚨🚨🚨 3
yaihly 🎁🎁🎁🎁 1000$ Lululemon Gift Card 🎁🎁🎁🎁 8
ccmhrm 🚨🚨🚨final mini 🚨🚨🚨 7
vojymb ❌❌❌❌ 15 spot mini ❌❌❌❌ 2
dbqbcb 🎩🎩🎩AM3000-2 MINI 2 🎩🎩🎩 5
itwcpg πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯Final Micro Mini πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 6
odhjxo 🎩🎩🎩AM3000 MINI🎩🎩🎩 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —