Giveaways by Sig Series Sports Shop (175)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
whhunq Taco Tuesday!! 🌮 7
wwfxuu Taco Tuesday #2 10
ciqynk H2H #5 9
iaaipj H2H #4 9
jrzpiz H2H #3 9
ggzrrb H2H #2 9
decams H2H #1 9
tyoytl Taco Tuesday 🌮 #1 8
kxjwkf H2HFINAL 10
pbtskh H2H 10
bpowyr H2H 8
ixzwos H2H 11
yzsyek H2H 8
cqpcjp 3 peat 10
ivmgon H2H 10
kjqmvb H2H 10
nixlci H2H 7
ruqxls H2H 8
qdglga Top spot 11
aknhtp H2H 11
qgrkih 3p 7
sxbpvu 3’z 7
dqklkc 3 10
uqgudb 3 peat 3 10
noaqji 3 peat 2 7
hisfkq 3 peat late night 7
vhbqku #2 14
rubbbd Sunday Freebie! 12
zkleyw Free give 8
wryrtu 3 piece 8
akivcp 3 peat.2 7
rtgmwc 3 peat 7
iysthh H2H 4 7
pgqnbl H2H 3 7
livlwp H2H 2🐐 12
gxiwve H2H 7
dvejta Friday Funday #1 14
gpqldx H2222h 10
ojdazv H2H 10
twryji HtoH 9
nxgewx H2h 9
tcbcjo H2H.... 9
opysmw H2hhhh 8
trlgjr H2H 110 11
lhmira H2H 3 11
higdfo H2h2 7
bbpihx H2H 1 8
jtjcys Winner Wednesday? Rake free #3 14
imoxwd Winner Wednesday? #2 14
msxoyp Winner Wednesday?? #1 14
hghilh Taco Tuesday 🌮 #2 14
rvxkzt Taco Tuesday! #1 14
nswacd Wooo 8
ngveiu Cash Game #2 18
phqqbb Cash game 10x50$ 18
qqkpcl Monday Monday! (Ahh ahh, ah ah ah!) 9
fhnztb H2H 25 9
ecdjwt H2H 25 10
wcawhk H2H 25 8
unmmqy 3 peat 1 7
kixdsf H2H 60 8
jgpsyy H2h1 8
vxcgru H2H 3 7
wicvet H2H 60 7
xduobq H2H 60 8
lqutos 40’z round 2 12
xipkxh 40’z 8
mpzlfv H2H 7
lhqhhb H2h110000 9
ugbqmb H2H 7
fxiwcn H2H 8
gigfgi High roller 2 9
kgdamd High roller 3 ball 10
gjnfds 3 ballz 12
hvacbd 3 12
uymsln 3 ball 7
rsxrcu 3 ball 3 7
zmuhyf Top 2 3 ball 12
sboofw 3 peat 7
qaemja H2H 4 7
jlpkmd H2H 3 10
gzgzyq H2H 2.60 7
lypqrr H2H 1.60 10
pagkhn 5 ball 9
rrkkvg Mini helmet 10x10 11
uhiplj H2H 30 7
cnacfq H2H 11
isvaor H2h 8
sauxsw H2H 27 10
sfqlcn H2H26 8
lgrksp H2H 25 7
lzwipl H2H 24 8
giytnk H2H 23 10
yyekvv H2H 22 7
mmprtg H2H 21 10
tooael H2H 20 7
bkekgg H2H 18 8
hrcqva H2H 18 7
codczo H2H 17 9
ouqkxg H2H 16 7
xquhrw H2H 15 7
rdflve H2H 14 7
gsposb H2H 13 9
pvkbkm H2H 12 10
yygbun H2H 60 11 10
qcozuz Monday Funday! 15x15 11
dhpkjo H2H 60 10 7
khzpjv Mini to main Monday 7
ksoeev H2H 60. 9
llurui H2H round 8 60 8
nlrxhu H2H 7 8
anksth H2H 60 6 7
wqskwf H2H 5 60 9
thaeyb H2H 60 4 8
yjtpgo H2H 60 3 9
ghhkhm H2H 60.2 7
tglyjx H2H 60.1 7
weljct H2 H $25 8
twzfxy Small H2H round 7 8
viwkey H2H 🗡3 12
kkaczo H2H2 9
prmtdz H2H 110 9
miobfm Sunday funday! 8
vdqirv H2H 60 9
squrmr Top 3.2 10
qvwrks 8 ball 7
xzbasp Early bird h2h 7
tcrptp Big Dawg h2h 12
lggpya H2H 85 .2 10
ffexrd H2H 85 7
okrpdz H2H 35555 7
haqxqn H2H 35 9
ubhtos H2H 20 9
vrdiqv 5 ball 8
xvwcup H2H-90 early am 8
wypryz H2H 1 -90 7
jsccvb H2H 2 10
yeyzkd H2H 110 7
zjfbyx 3 ball 10
mfkzii H2H 6.6 8
rbaxej H2H 5.5 7
hfdecp H2H 4.4 8
fkppmy H2H 3.3 10
whavsu H2H 2.2 7
nfcucw H2H 1.1 11
xvmyuo Night finale 11
xolxss H2H.. Tyler Adam 11
rtmepl H2H 12
bnudwo 4 spotter 1 11
bjmfod H2 H 11 rounds 5 11
gsyoen H2H 11 rounds 4 11
ielplf H2H 11
qndejt 11 rounds H2H 11
zuyybj H2H top spot 1 21
lqzxrl 20 round test 20
nksvzf H2H 2 11
sazpvw H2H 1 10
unnyiq Test 1 7
cqsbge H2H2 7
glqwlj H2H1 9
ayazej Taco Tuesday! 7
ztxocr Mini 10
rfmhlb H2H redemption 9
fijpdf Top 3 Final 7
fvsuot TOP 3 #5 7
qajtun Top 3 #4 10
mgsrgc Top 3 #2 7
hizzmd Top 3 12
arqakn H2H 5 8
bmcomv H2H 4 8
knphkq H2H 3 11
gsqsqh H2H round 2 7
arjtre H2H 1 8
cwmjta 5spot 11
oacjnx H2H 1 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —