Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, contact us.

Giveaways by V.I.P. PREMIER CLUB (102)

Code Description Rounds Completed
(Canada/Saskatchewan time)
rzxftz Sled 8
mtsoch Sled 4
iffpdp 10k 7
kpwspw 10k 9
ikmtts 10k 6
tzuawi 10k 9
fwwyhr 10k 10
edkcvm 10k 7
vjzrba 10k 10
rstgls 10k 11
myjlcp 10k 4
vtsqtu Sled 5
mjwjxm 10k 9
exqrxo Sled 12
mvnpfp 10k 11
lxvlzz 10k 2
kpzqqs 10k 6
tgyvef 10k 9
ihsslz 10k 8
ttmlke 10k 7
lkklop 10k 9
ciljvi 10k 10
jwqqej 10k 11
mupzjl 10k 6
mgrtfm 10k 7
pkqkdl 10k 12
omxtfm Sled 5
vrpuxf 10k 4
naudtj 10k 2
nvnuzc 10k 5
mhgfgz 10k 8
vdugwe 10k 4
fovltx 10k 8
wcqmqf 10k 7
ckjjgx 10k 10
conjrl 10k 6
gqnmlu 10k 2
dsgiqa 10k 6
cqjlzj 10k 6
vvvnmo 10k 6
osnrrs 10k 6
ptasvl 10k 8
xwdglx 10k 8
oehrre 10k 11
vxkwft 10k 9
djbzea 10k 7
frjakf 10k 3
hlvboj 10k 11
lkrrvl 10k 10
qmklfi 10k 9
akmyla Sled 8
gsdcxm Sled 8
mrbwsf 10k 7
wdyrxq Sled 9
wbmums 10k 3
iewspb 10k 4
pdflrp Sled 9
tjphqy Sled 11
ptmijy Sled 9
kpfduh Sled 9
pnxien Sled 4
cfqasq Sled 6
fltusq Sled 7
jpnyke 10k 7
yhffzj 10k 3
uboajy 10k 6
bdkznx Sled 9
iuhzgj 10k 4
ipuopu 10k 6
fgxeym Sled 5
fygdzt Sled 4
rnspnw Sled 7
ykhaeb Sled 6
ehuprb Sled 6
miupmb Sled 10
uldmiu Sled 11
oiaohi Sled 6
ofikab Sled 11
ckqbkr Sled 5
spgaev Sled 12
gccavc Sled 5
phdwfy Sled 5
gmyjmq Sled 10
uxvsrp Sled 5
dshytp Sled 4
fyintt Sled 12
pnrimj Sled 8
yefzty Sled 10
aitoqs Sled 8
jblyin Sled 5
qzoajt Sled 6
kbzkmo Sled 2
ftdnfv Sled 12
wupgph Sled 5
xrzddk 10k 7
lcdrss 10k 7
ikmiqc 10k 7
bqtklb 10k 4
jbdkkz 10k 7
ryhygb 10k 8
xdpboz 10k 10
vffboc 10k 5

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —