Giveaways by Nate Baughman (326)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
cenuqf 1-25.2 rd 4 30
ptesje 1-25 rd 3 30
zbrvad 1-25.2 rd 2 30
ipfzqa 1-25.2 rd 1 30
jvcsol 1-25 rd 5 30
xcnvvz 1-25 rd 4 30
zvtmsm 1-25 rd 3 30
yzwquw 1-25 rd 2 30
jxssnq 1-25 rd 1 30
hyqrkl 1-24.3 rd 5 30
cpyzju 1-24.3 rd 4 30
sqiuwy 1-24.3 rd 3 30
nxltsl 1-24.3 rd 2 30
nodvhp 1-24.3 rd 1 30
pdnsxc 1-24.2 rd 5 30
azniun 1-24.2 rd 4 30
zgmisq 1-24.2 rd 3 30
sinaao 1-24.2 rd 2 30
wvdhvu 1-24.2 30
bpjxxc 1-24 rd 5 30
hydbqx 1-24 rd 4 30
mnyzfy 1-24 rd 3 30
avirvt 1-24 rd 2 30
ddfiqm 1-24 rd 1 30
tlednw 1-23.3 rd 5 30
erjkxr 1-23.3 rd 4 30
caefdt 1-23.3 rd 3 30
coguib 1-23.3 rd 2 30
hrwyix 1-23.3 rd 1 30
duegou 123 30
gzelsy 1-22.2 rd 5 30
vlvofv 1-22.2 rd 4 30
zwawmy 1-22.2 rd 3 30
ogndfe 1-22.2 rd2 30
qmhica 1-22.2 rd 1 30
cvkldr 1-22 rd 5 30
paczgn 1-22 rd 4 30
dktajr 1-22 rd 3 30
yksysc 1-22 rd 2 30
gkqvvd 1-22 rd 1 30
ocsgjc 1-21.3 rd 5 30
xtivcr 1-21.3 rd 4 30
caywuy 1-21.3 rd 3 30
wgpclr 1-21.3 rd 2 30
ksgkdv 1-21.3 rd 1 30
rpbwrf 1-21.2 rd5 30
smsuuv 1-21.2 rd 4 30
gjmiew 1-21.2 rd 3 30
rcmnzw 1-21.2 rd 2 30
hphqhr 1-21.2 rd 1 30
vlhaxf 1-21 rd 5 30
xsqlwl 1-21 rd 4 30
nkwwdk 1-21 rd 3 30
uvzuqh 1-21 rd 2 30
fobxxo 1-21 rd 1 30
spxlfc Trial 30
hdltwv 1-19.3 rd 5 30
ryqsnm 1-19.3 rd 4 30
iedlaw 1-19.3 rd 3 30
jzuoij 1-19.3 rd 2 30
rwxtlo 1-19.3 rd 1 30
ejefdy 1-19.2 rd 5 30
qadhbo 1-19.2 rd 4 30
mkoowp 1-19.2 rd 3 30
oxlncd 1-19.2 rd 2 30
spniyi 1-19.2 rd 1 30
mqxszz 1-19 rd 5 30
buldba 1-19 rd 4 30
pglkzb 1-19 rd 3 30
taoehz 1-19 rd 2 30
fponjy 1-19 rd 1 30
uwprwy Log 30
hywpwk 1-18.4 rd 5 30
ooifne 1-18.4 rd 4 30
ayvvzp 1-18.4 rd 3 30
gxneag 1-18.4 rd 2 30
rghzjn 1-18.4 rd 1 30
ktaeuc 1-18.3 rd 5 30
wxetbb 1-18.3 rd 3 30
chuzuo 1-18.3 rd 2 30
qggkcu 1-18.3 30
gdudpx 1-18.3 rd 1 30
jwdmsp 1-18.2 rd5 30
zeqqud 1-18.2 rd 4 30
nhmeuf 1-18.2 rd3 30
gxopeh 1-18.2 rd 2 30
xnrvbs 1-18.2 rd 1 30
erckws 1-18 rd 5 30
wfjghf 1-18 rd 4 30
dksjri 1-18 rd 3 30
wwyuon 1-18 rd 2 30
plwpqd 1-18 rd 1 30
vghzei 1-17.3 rd 5 30
syonuz 1-17.3 rd 4 30
nuucqv 1-17.3 rd 3 30
jpfsac 1-17.3 rd 2 30
uzgsff 1-17.3 rd 1 30
pfzjan 1-17.2 rd 5 30
lhiodl 1-17.2 rd 4.2 30
olifzr 1-17.2 rd 4 30
iicpnj 1-17.2 rd 3 30
pppyff 1-17.2 rd 2 30
weowjp 1-17.2 rd 1 30
dhhyfy 1-17 rd 5 30
nayazo 1-17 rd 4 30
wspeju 1-17 rd 3 30
oxzbqv 1-17 rd 2 30
ipdfha 1-17 rd 1 30
uatgiy 1-16 rd4 redo 30
wdpsft 1-16 rd4 30
eaofrm 1-16 rd 3 30
vhssqh 1-16 rd2 30
xziwlb 1-16 rd 1 30
aywebw 1-15.5 rd 5 30
mgbjjk 1-15.5 rd4 30
kkzjtl 1-15.5 rd 2 30
oqzbci 1-15.5 rd 2 30
kcxjak 1-15.5 rd 1 30
eiqtks 1-15.4 rd5 30
zpdqju 1-15.4 rd 4 30
sxhput 1-15.4 rd 3 30
sgiydc 1-15.4 rd 2 30
fxvduq 1-15.4 rd 1 30
lnezly 1-15 rd5 30
ggehjk 1-15 rd 4 30
ucejhd 1-15 rd3 30
nhvgzl 1-15 rd2 30
hqgczk 1-15 rd 1 30
uswpqk 1-15 rd 5 30
hjwmai 1-15 rd 4 30
mwvpgn 1-15 rd 3 30
uowhhp 1-15 rd 2 30
buywmp 1-15 rd 1 30
hgmyuv 1-14.3 rd 5 30
wgrzix 1-14.3 rd 4 30
gtuhud 1-14.3 rd 3 30
odefia 1-14.3 rd 2 30
vgankl 1-14.3 rd 1 30
vlnmca 1-14.2 rd 5 30
fgvvzg 1-14.2 rd 4 30
eyrxvs 1-14.2 rd 3 30
yirrmq 1-14.2 rd 2 30
aywxly 1-14.2 rd1 30
fctdes 1-14 rd 5 30
xsxphs 1-14 rd4 30
nisoxx 1-14 rd 3 30
efkeyd 1-14 rd 2 30
sipuwi 1-14 rd 1 30
zyoruw 1-12.3 rd5 30
kjkbax 1-12.3 rd4 30
opmlwm Prac t 30
jfgxwj 1-12.3 rd 3 30
jqveeb 1-12.3 rd 2 30
csqvfx 1-12.3 rd1 30
qbcxbo 1-12.2 rd 5 30
aaylcu 1-12.2 rd 4 30
knselt 1-12.2 rd 3 30
tqqjqa 1-12.2 rd 2 30
yptzlp 1-12.2 rd 1 30
oehczn 1-12 rd 5 30
bfqbtp 1-12 rd 4 30
hiwojx 1-12 rd 3 30
rhsxem 1-12 rd 2 30
jaeqom 1-12 rd 1 30
slxrmd 1-11.5 rd5 30
bmkbrw Practice 5 30
rewojn Practice 4 30
eemirx Practice 3 30
ksekfq Practice 2 30
jbyfmv Practice 30
aavkmv 1-11.5 rd4 30
zxqnhc 1-11.5 rd 3 30
uhxeyw 1-11.5 rd 2 30
ksgqtd 1-11.5 rd 1 30
nglgdd 1-11.4 rd5 30
kufmrd 1-11.4 30
suojqu 1-11.4 real rd 3 30
pjjdhn 1-11.4 rd 3 30
wsjelg 1-11.4 rd2 30
cmbaxh 1-11.4 30
cowigt 1-11.3 rd 5 30
rcamdj 1-11.3 rd4 30
dgaxil 1-11.3 rd 3 30
ontwqn 1-11.3 rd 2 30
pvkpkc 1-11.3 rd 1 30
cryinv 1-11.2 rd 5 30
lpkltq 1-11.2 rd4 30
icqiwl 1-11.2 rd2 30
eyrnyn 1-11.2 rd 2 30
isrupj 1-11.2 rd1 30
mxkroh 1-11 rd5 30
dibksa 1-11 rd 4 30
bssjoq 1-11 rd3 30
kilijc 1-11 rd 2 30
gjcipi 1-11 rd1 30
lcyjuv Poo 30
owpjuq Oop 30
mzsgsf 1-10.3 cst 30
cgvipb 1-10.3 rd4 30
xwsvgw 1-10.3 rd3 30
giajhl 1-10.3 rd 2 30
tvwfhk 1-10.3 rd1 30
njddrv 1-10.2 rd5 30
wwmktq 1-10.2 rd 4 30
bjxbov 1-10.2 rd 3 30
aqgetk ... 30
apqoje 1-10.2 30
rpibxo 1-10.2 30
qpcpht 1-10 rd5 30
zbchze 1-10 rd 4 30
cskjei 5oz mini 1-10 6
jxsajl 1-9.2 rd 5 30
qjrsti 1-9.2 rd 4 30
ifgfcm 1-9.2 rd3 30
wqtcmu 1-9.2 rd2 30
zdeawj 1-9.2 rd 1 30
bdcqqo 1-9 rd 5 30
xhrkwl 1-9 rd4 30
qztvbh 1-9 rd 3 30
roceqb 1-9 rd 2 30
glzqbm 1-9 rd 1 30
pfouai 1-8 rd3 30
jnktwi 1-8 rd 2 30
sewtya 1-8 rd 1 30
pkredo 1-7 rd 5 30
ngidzk 1-7 rs 4 30
lvakay 1-7 rd3 30
iigelg 1-7 rd2 30
arkufr 1-7 rd1 30
gwwtzi 1-6-rd 5 30
tdihut 1-6 rd 3 30
fpvaaz 1-6 rd2 30
pxdtwx 1-6 rd1 30
byseyo 1-5 10oz prov metal main 7
cpkljd Final Mini 10oz Prov met 7
uvbpug 1-5.2 the real rd 5 30
psoqag 1-5.2 rd5 30
umsdlo 1-5.2 rd3 30
zwfxoz 1-5.2 rd2 30
iptrne 1-5.2 rd1 30
nozbft 1-5 rd5 30
lkhkuv 1-5 rd4 30
cqqcxy 1-5 rd3 30
vfyolk 1-5 rd2 30
hqbqtg 1-5 rd1 30
fabjkw 1-4.2 rd5 30
qbfcqt 1-4.2 rd 4 30
ycmbrt 1-4.2 rd3 30
owbapf 1-4.2 rd2 30
yzfjbj Mini 2 Prov Metal 10oz 7
ethsxe 1-4.2 rd1 30
wtpbeb Mini 1 Prov Metal 7
ngsijd 1-4 rd5 30
hhnoaz 1-4 rd4 30
olmfyu 1-4 rd3 30
pjpquv 1-4 rd2 30
igzglg 1-4 rd1 30
gyzyot 1-2 rd 5 30
vosmrr 1-2 rd4 30
jugqcc 1-2 rd3 30
shegxg 1-2 rd2 30
jytwft 1-2 rd1 30
xydcte 1-1 rd5 30
rwiaaa 1-1 rd 4 30
hfrxjt 1-1 30
tpwada 1-1 rd 2 30
dlbjcm 1-1 rd 1 30
zblucr 12-31.2 rd5 30
snagub 12-31.2 rd4 30
xywcji 12-31.2 rd3 30
cklwjd 12-31.2 rd2 30
gqoqbz 12-31 rd1 30
ofplas 12-31 rd5 30
xpzcab 12-31 rd4 30
upduws 12-31 rd3 30
lxjhev 12-31 rd 2 30
npovwz 12-31 rd1 30
yguoal 12-30 rd5 30
rlfqre 12-30 rd4 30
hsezkb 12-30 rd 3 30
xnhxfg 12-30 rd2 30
ymxvvv 12-30 rd1 30
beheao 12-30 Main 10oz Amark 7
ltsona 12-30 mini2 amark 10oz 8
mthypq 12-29.3 rd5 30
eldcou 12-30 mini 1 10 amark 7
ynrkrq 12-29.3 rd4 30
nppnyv 12-29.3 rd 3 30
ebdbgy 12-29.3 rd 2 30
bkebjf 12-29.3 rd 1 30
wlckeb 12-29.2 rd 5 30
vabepb 12-29.2 rd 4 30
zbxfct 12-29.2 rd 3 30
fojbea 12-29.2 rd2 30
ifwaoe 12-29.2 rd 1 30
pbpfkx 12-29 round 5 30
pssomj 12-29 rd 4 30
ywtzzj 12-29 round 3 30
vgvxlo 12-29 rd 2 30
klmxyz 12-29 round 1 30
msujjg 12-28.3 30
qxgwyw 12-28.3 round 4 30
hhhvfd 12-28.3 round 3 30
gxerkn 12-28.3 round 2 30
dchgwb 12-28.3 30
jyeadw 12-28.2 round 4 30
fxpeht 12-28.2 round 3 30
scflfc 12-28.2 30
zahrqi 12-28.2 round 2 30
psbvma 12-28.2 round 1 30
tviiwl 12-28 round 5 30
pdqftj 12-28 round 4 30
nzanmy 12-28 round 3 30
rdaogg 12-28 round 2 30
pvljas 12-28 round 1 30
etmaxz 12-26 round 5 30
jntkvk 12-26 round 4 30
ejblqo 12-26 round 1 30
ztzpes 12-25 round 2 30
qwyskg 12-25 round 1 30
vaxiiv 12-25 round 5 30
ldbaiv 12-25 round 4 30
jcdjrt 12-25 round 3 30
wzedze 12-25 round 2 30
zhlaha 12-25 round 1 30
pviusc 12-24.2 round 5 30

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —