Giveaways by Nate Baughman (101)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
rgeqzy 10-20.2 rd 5 30
xypyke 10-20.2 rd 4 30
heomdl 10-20.2 rd 3 30
bwoeye 10-20.2 rd 2 30
ytzote 10-20.2 rd 1 30
tmjhks 10-18.2 rd 5 30
lutcfm 10-18.2 rd 4 30
byrhnd 10-18.2 rd 3 30
jpjzbn 10-18.2 rd 2 30
jgwbfj 10-18.2 rd 1 30
jyzxhq 10-18 rd 5 30
fcatbp 10-18 rd 4 30
jkzjic 10-18 rd 3 30
byjfwy 10-18 rd 2 30
uutymd 10-18 rd 1 30
tbcfjp 10-17.2 rd 5 30
pxmtzc 10-17.2 rd 4 30
fkkcfv 10-17.2 rd 3 30
npkwrb 10-17.2 rd 2 30
otwpdh 10-17.2 rd 1 30
wjgomp 10-17 rd 5 30
spdovv 10-17 rd 4 30
gyejbq 10-17 Rd 3 30
gxaqwx 10-17 rd 2 30
feutou 10-17 rd 1 30
xoddhu 10-16 rd 5 30
ucpnsb 10-16 rd 4 30
qwohqw 10-16 rd 3 30
clwwlf 10-16 rd 2 30
vokuwv 10-16 rd 1 30
ucylhs 10-10 rd 5 30
exzzil 10-10rd4 30
cctgqr 10-10 rd 4 30 not completed
adxvff 10-10 rd 3 30
ajkiou 10-10 rd 2 30
wwyixx 10-10 rd 1 30
mstwjf 10-2.2 rd 5 30
cmxgmj 10-2.2 rd 4 30
lhupdh 10-2.2 rd3 30
lutmrz 10-2.2 rd2 30
qlaavm 10-2.2 rd1 30
cqqirf 10-2 rd 5 30
nzdpxh 10-2 rd 4 30
ptwboh 10-2 rd 3 30
syxaeq 10-2 rd 2 30
stmaju 10-2 rd 1 30
mhxixp 9-30 rd5 30
hxbkvi 9-30 rd 4 30
mpgzml 9-30 rd 3 30
buaumw 9-30 rd2 30
ifknir 9-30 rd 1 30
bwptgq 9-29 rd 5 30
flldio 9-29 rd 4 30
wqtaia 9-29 rd 3 30
sljghm 9-29 rd 2 30
qpspsg 9-29 rd 1 30
knspkt 9-28 rd 5 30
zfpczb 9-28 rd 4 30
vfbbwb 9-28 rd 3 30
gimkeh 9-28 rd 2 30
gykebr 9-28 rd 1 30
vfbggv 926.2 rd 5 30
rlgnhh 9-26.2 rd 4 30
ohrfeo 9-26.2 rd 3 30
amxslg 9-26.2 rd 2 30
gyljbz 9-26 rd 5 30
mhxunu 9-26 rd 5 30
uauyor 9-26 rd 4 30
vujzoy 9-26 rd 3 30
prcsnl 9-26 rd 2 30
rbqddf 9-26 rd 1 30
zbglly 9-25.2 rd 5 30
bzexyj 9-25.2 rd 30
ftutzo 9-25.2 rd3 30
kjajra 9-25.2 rd 2 30
khglpe 9-25.2 rd 1 30
jyxjqq 9-25 rd 5 30
oodacu 9-25 rd 4 30
psiour 9-25 rd 3 30
fvuxyt 9-25 rd 2 30
chlhqk 9-25 rd 1 30
alzudi 9-23.2 rd 5 30
hymbcb 9-23.2 rd 4 30
xzaadb 9-23.2 rd 3 30
zbdlyk 9-23.2 rd 2 30
nrsjwr 9-23.2 rd 1 30
yzbgvw 9-23 rd 5 30
cegndj 9-23 rd 4 30
tdnbzh 9-23 rd 3 30
dxyqzi 9-23 rd2 30
kawctr 9-23 rd1 30
wwksub 9-22.2 Rd 5 30
jjxktb 9-22.2 30
xmagqe 9-22.2 Rd 3 30
qnqcug 9-22.2 rd 2 30
xjvvws 9-22.2 Rd 1 30
yqxbmr 9-22 rd 5 30
cevkcb 9-22 rd4 30
dmnfmv 9-22 rd 3 30
bmdjru 9-22 rd 2 30
fgisqy 9-22 rd 1 30

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —