Giveaways by Simon E Condori (68)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
yczcgw 10 at 15 18
zgvadf 10 at 15 18
nyazdj 5 at 30 18
gfbxqh 10 at 20 18
tleacd 10 at 15 18
jgxkfo 10 at 20 18
wsqdbk 5 at 40 18
ndblse 5 at 30 18
rugncx 10 at 20 18
cchtcv 10 at 15 18
vtqtlt 10 at 15 18
oycngs 10 at 20 18
xvxnny 8 at 15 21
ipbbzd 8 at 15 21
ttzeei 10 at 20 18
pgbvgs 8 at 15 21
pfxotk 10 at 20 18
vmsgfl 8 at 15 21
kgxtfd 10 at 20 18
yingsq 10 w 18 not completed
naqzrz 8 at 15 21 not completed
iltbdz 10 at 20 18
leptrd 10 at 20 18
ayenay 10 at 20 18
ekdqgb 8 at 15 21
jhyhqf 10 at 20 18
uzonxx 10 at 20 18
tgmknf 8 at 15 21
kpnisy 10 at 20 18
utkvfe 8 at 15 21
yaarmj 5 at 40 18
rmjkkn 8 at 15 21
dolbkg 10 at 15 18
bdavqi Lynch game 18
kexlma 10 at 15 18
fcayhx 10 qt 20 18
serroj Randall game 22
xnhcvn 8 at 15 21
hqurfz 10 at 20 18
umchjs 10 at 20 18
bwkloe 8 at 15 21
pipbsz 8 at 15 21
gjpcxt 10 at 20 18
ogfmiu 10 at 15 18
hedojv 10 at 20 18
mbnajb 10 at 15 18
vyqisl 8 at 15 21
knztvv 8 at 15 21
mvkvpq 10 at 20 18
hfxskx Reroll 21
dqlgxv 8 at 15 21
ptpunk Lynch game 22
ocglew 5 at 40 18
eweefw 8 at 15 21
eysitp Lynch game 15
roxaxa 10 at 20 18
yrrafb 8 at 15 21
skmnxs 8 at 15 21
xhruxv 8 at 15 21
zcpoqn 8 at 15 21
hpjeyj 8 at 15 21
rjcysm 8 at 15 21
pwrvca 8 at 15 21
uytptd Giveaway 9
wxpmms 10 at 15 18
nhgfgn 8 at 15 21
gtoxeu Giveawat 10
evyqob 5 at 40 18

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —