Giveaways by Simon E Condori (90)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
ivnxhz 8 at 15 21
vyjzdt 8 at 15 21
rswwzs 8 at 15 21
abulml 8 At 15 21
yurksc 10 a 20 18
xjpdep 10 at 20 18
xksnpw 10 at 30 27
okkfqx 10 at 20 18
jfckkm 8 at 15 21
vwjzyi 8 atv15 21
spfrwp 10 at 15 18
bvaovz 8 at 15 21
cwvcac 8 at 15 21
qshrou 8 at 15 21
hafixh 10 at 20 18
wznosp 5 at 30 9
kbnuqz 8 at 15 21
aylloy 8at 15 21
krsdnn 8at 15 21
obyjzb 8 at 15 21
atmqsm 10 at 20 18
mfkvnr First 21
sezwbm 5 at 20 9
gmqhpz 5 at 30 9
trkwig 10 at20 18
yexqig 10 atb15 18
xziiyy 8 at 15 21
qaicab 10 at 20 18
oyzojj 10 at 15 18
loanrh Randall 9
fkigxs 10 at 20 18
paqver 10 at 15 18
wpvzav 8 at 15 2x 21
fntans 8 at 15 21
zhqlsl 10 at 20 18
vinktq 5 at 30 9
pvybhi 5 at 30 9
okjgfk 8 a15 21
pelwyi 10 at 30 27
vrgkmp 8 at 15 21
wirnvt 1p at 20 18
tnbcff 5 at 30 9
xifrqs 10 at 20 18
opwlbm 5 at 30 9
ftheva 8at15 21
yrwujb 10 at 30 27
poxtgc Giveway 5
zddswy Giveaway 4
brslke 10 at 20 18
wklxcr 10 a 20 18
dtxjfd 5 at 20 9
dykhpv 10 at20 18
msjbzp 10 at 30 27
tofawz 8 at 15 21
nbprvm 8 at 15 21
qqxkpz 8 at 15 21
natbvs S3 21
gibfeo Simon 21
zchjqg 5 30 9
jwuvlo 8152 21
rynwcj 815 21
wdjfcf 10 at 15 18
widrsq 10 at 20 18
rxvyoa 8 at 15 21
vpzkxs 10 at 20 18
unjwhc 8 at 15 reroll 21
zzwjqg 8 at 15 21
jniacj 10 at 20 18
zdogpr 10 at 20 21 not completed
ulannp Si 21
bevodk 10 at 30 27
tfceka 8 at 15 21
uewxon Simon 21
fshqpn 5 at 30 9
davmyo 10 at 15 18
mhvgwa 10 at 20 18
qnejxe 10 at 30 27
phzftl S8 21
rfxfxc 15 21
groaip 15 15
umrsou Simon 18 18
ujmjwm 5 spotter 9
iytwzf Simon 4 21
bqhbvh Simon 3 18
rxlqal Simon 2 18
shgnla Simon 9
geewmv Simon 18
cxanbt S 9
eudlsf Simon 2 9
euthux Simon 9

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —