Giveaways by Chad Miller (219)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
sptlwh BJ main 9
supvcs BJ mini 9
monvef Beth DK main 7
urilhn Beth mini 7
tlmxcp Beth DK mini 11
bmrpjc Nick will air pods 7
vbebtu Nick Will mini air pods 11
kfgihe Rd25 5/30 7
cdgzya Rd24 5/30 9
lrjqfv Rd23 5/30 7
ahhwtd Rd22 5/30 7
ltdpqb Rd21 5/30 7
yznars Rd20 5/30 9
cyuzef Rd19 5/30 7
knidpn Rd18 5/30 8
pwyrwl Rd17 5/30 9
ylctug Rd16 5/30 8
ceever Rd15 5/30 7
hkxxkc Rd14 5/30 7
igkiwj Rd13 5/30 9
unwggb Rd12 5/30 7
rrdeqn Rd11 5/30 9
erncvz Rd10 5/30 7
wqwpbl Rd9 5/30 9
prywot Rd8 5/30 10
ntxesa Rd7 5/30 8
lrsniv Rd6 5/30 8
ipepgy Rd 5 5/30 9
fowcaa Rd4 5/30 10
medtos Rd3 5/30 10
nkozgu CR Mahomes Flex 11
ugurik Rd2 5/30 7
jqvspw Rd1 5/30 8
uzbxxn Juju beth 8
vsrdas Beth mini 12
eofahj Rd6 5/27 9
zhqszk Rd5 5/27 9
oknvzs Rd4 5/27 8
enkwha Rd3 5/27 12
mehpjj Rd2 5/27 8
egxgpv Rd1 5/27 7
aehzwr Rd4 5/25. 7
wpaitb Rd3 5/25. 7
mmpfsb Rd2 5/25. 8
xvidcf Rd1 5/25. 11
wpyotf Rd10 5/25 7
llyfwk Rd9 5/25 9
niqzpe Rd8 5/25 8
dddbor Rd7 5/25 7
ehmcdv Rd6 5/25 12
hmjpfw Rd5 5/25 8
ubqysn Rd4 5/25 9
nfabyu Rd3 5/25 7
qrgxyi Rd2 5/25 7
lnxwiz Rd1 5/25 8
eohast JoJo mini 7
ellegc Rd10 5/21 9
pdvgwv Rd9 5/21 11
nqnhek Rd8 5/21 11
ktdjxa Rd7 5/21 10
kaneux Rd6 5/21 7
stlibn Rd5 5/21 7
wztrze Rd4 5/21 9
kgkvft Rd3 5/21 10
wjlvvw Rd2 5/21 10
nujkgp Rd1 5/21 7
ajlqaa Rd15 5/20 8
bgiwqj Rd14 5/20 12
adigcb Rd13 5/20 12
dwvjbm Rd12 5/20 8
usiadu Rd11 5/20 11
pabetm Rd10 5/20. 8
ewymbc Rd9 5/20 11
ufdras Rd 8 5/20 12
iqkobp Hartmann Murray jersey 9
dywzlg Rd7 5/20 7
xoqjsz Rd6 5/20 10
ybwmop Rd5 5/20 7
qbjujj Rd4 5/20 7
seuqqj Rd3 5/20 11
redtfo Rd2 5/20 8
jiotca Royston Mahomes 8
ijjjzl Rd1 5/20 9
gmvsvw JoJo mini helmet 7
oxqnik Fleiner Manning main 8
nccguz Feight wc 7
yirdax Feiner mini 7
dsyuyc Rd31 5/16. 10
sshkqh Rd30 5/16 7
cqeasg Rd29 5/16 11
wfswcr Rd28 5/16 11
nhgdsa Rd27 5/16 11
xutxcg Rd26 5/16 11
syeign Rd25 8
apjlhh Rd24 5/16 9
ulrhtv Rd23 5/16 9
gmjsan SVD side pot 8
jkvkqr SVD main pot 7
clpgjx Rd22 5/16 9
nasmfg Rd21 5/16 8
alfpav SVD mini 9
sqbmia Rd20 5/16 8
pvbrjn Rd19 5/16 8
dceqtb Rd18 5/16 7
jowpsp Rd17 5/16 12
siyncz Rd16 5/16 10
bnwpmr Rd15 5/16 8
kssqel MS WC 9
gijohz Rd14 5/16 8
hfdbkq Rd13 5/16 9
txisea Rd12 5/16 10
jpujsl Rd12 5/16 8
yvfmib Rd11 5/16 7
dlbqda Rd10 5/16 8
ehzvkt Rd9 5/16 8
ycgjay Rd8 5/16 10
buwccj Cal Barry mini top 2 8
lawlxp Rd7 5/16 9
nvzzxx Pujols for Big Daddy 8
nslafv Rd6 5/16 9
jdwcbq Rd5 5/16 12
lhngnu Rd4 5/16 9
xgurop Rd3 5/16 7
bsnnbs Rd2 5/16 9
esbvpx Rd1 5/16 11
hiartp Ed K WC 11
wqvxwe Rd17 5/14 8
jiywjq Rd16 5/14 7
hqvqsg Rd15 5/14 7
yltjmc Rd15 5/14 8
oeuzjr Rd13 5/14 8
wanhxr Rd12 5/14 8
rhxotb Rd11 5/14 7
xqlejf Rd10 4/5 12
ikbcev Rd9 5/14 9
urgvgr Rd8 5/14 7
xyabjw Rd7 5/14 8
yzuesv Rd6 5/14 7
kcmrjf Rd 5 5/14 9
kikdpl Rd4 5/14 7
jeucut Rd3 5/14 10
txtayl Rd2 5/14 9
zmyhle Rd1 5/14 9
qxkrtb Rd13 5/12 8
raqeek Rd12 5/12 8
duuith Rd11 5/12 8
fvlsks Rd10 5/12 9
lhkwfw Rd9 5/12 8
siehxa Rd8 5/12 9
hklpau Rd7 5/12 7
ixnlkf Rd6 5/12 7
ztensz Rd5 5/12 7
lcbavs Rd4 5/12 10
yybgmr Rd3 5/12 8
wistca Rd2 5/12 10
zorshm Rd1 5/12 10
gkvaif KV wc 7
ljfksm Tucker Lebron 12
ckaguu JP 5/9 7
fmuymz Rd7 5/9 9
rluivv Rd6 5/9 10
uaxhci Rd5 5/9 7
dswbkd Rd4 5/9 8
dcnjvp Rd3 5/9 9
diluuv Rd2 5/9 12
ggwyhz Rd1 5/9 7
ohdymz Goldberg 7
fwjipl Ferrelli Dawkins speed 8
ysmfrj BK Lamar 8
rnmijm Bergaus Murray 7
ysntiu Nick Hogan Belt 7
kjzwjc Brian Kelly Zion 7
zfqfgn Brian Kelly Zion 10
ctcbzr Basile mini 7
wphvsy Swartz Locke lid 8
mqhdrk Rd8 5/7 11
wskptx Rd7 5/7 7
tmkfov Rd6 5/7 8
thzdad Rd5 5/7 11
dueifv Rd4 5/7 7
sfneff Rd 3 5/7 9
ufbnad Rd 2 5/7 7
fhiqhk 5/7 rd1 8
amwefw KV 3 winner 7
bjgipw Baughman main 7
azwzkf Baughman mini 10
jcxbrh 5/5 giveaway 9
mzluxs Rd18 5/5 7
ktrnoy Rd17 5/5 7
rlvwmb Rd 16 5/5 7
mzqwxv Rd15 5/5 12
vruoyt Rd14 5/5 7
vrtrbe Rd13 5/5 7
qnoupb Rd12 5/5 11
galace Rd11 5/5 11
uwmrjk Rd10 5/5 8
rcwanl Rd9 5/5 11
iunrtz Rd8 5/5 10
hkwepz Rd7 5/4 7
nuughr Rd6 5/5 11
cocrna Rd5 5/5 7
ailoeq Rd4 5/5 11
ptgcoj Rd3 5/5 9
qgcote Rd2 5/5 9
lkchbs Rd 1 5/5 7
afaqgs PB Hill mini 11
ojxcph Rd 12 9
ccbhyy Rd 11 5/4 8
aoaknf Rd10 5/4 8
ndlozl Rd9 5/4 10
lopngz Rd8 5/4 9
egeabv Rd7 5/4 7
dvblli Rd6 5/4 9
gxkerx Rd5 5/4 8
unlwyo Rd4 5/4 11
beenod Rd3 5/4 11
ulsvef Rd2 5/4 7
aojmtm CG 1 5/4 7
hrctnv Big Poppas Baker 9

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —