Giveaways by handbreaks (14)

Code Description Rounds Completed
(America/New York time)
buclqm Vbfrtdgsfshjhhjhgghjgfgg 9
naxmhv Hfhfgghhgvbbvcvbvvvvvbgvc 6
rboudi Sftggkjjdknfhdn 6
hpihph Dghertggddfghb 8
zflbla Bgftrdfrtfhvcbnnkgjk 9
xaofog 9ers 8
ujhpan Cheifs 5
tlmweq Bamarandombreak 9
lzmbts Bgfjegatajsvdjeyebekdueb 9
oxttgs Microm 7
ifxwai Frhgtyjklgfdedchhjjgfde 6
ffeoun Rrhgfhhyrfhytfhhcvffhfthhtfcjutfkiygg 9
kejmex Rtyfgdcsbfgffgyyfghtdhhygfghgff 8
cvmmhk Wdcfghnbmkcbgshyskyegdkusvsjhs 11

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —