Advisory: RANDOM.ORG is scheduling essential maintenance on Sunday, 24 February 2019 from 9.00-9.30am UTC More Info

Giveaways by Durol Rosetta (62)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
ebkxtj rerun 15
waanzq 1v1 15
wprbxo 1v1 12
xiyqpy 1v1 11
rcehxl 1v1 12
rkkdzn 1v1 25
dylfxb 1v1 11
thmkkz 1v1 13
luziko 1v1 10
nojwob cashhhh 16
mxzhxy 1v1 17
zlypsy 1v1 12
vtcnlm 1v1 16
cnlyrl cash 10
ggpmhy cash 12
dpzzcv 1v1 12
loncen 1v1 11
tpzkug 1v1 11
sxhuec 1v1 12
pdyafm cash 16
rmnydr 1v1 15
kuwqld 1v1 16
umyvff 1v1 10
ztcbcv 1v1 16
gleizx 1v1 19
dtszgg 1v1 11
mzfsld 1v1 15
fayddb 1v1 12
tbcyyx 1v1 15
vngequ 1v1 16
dgkshr Cash 1v1 16
ybttpd cashh 16
ddheqj cash 16
coiblt cash 12
krgdif cash x2 16
vtlhni cash 16
frqrqt 1v1 16
cajalc 1v1 rerun 16
hneazr 1v1 16
bglsrn 1v1 12
bjcndt 5 15
cojftt 5 10
ajczqn 7 10
kwwsrp 5 10
ojatvj 7 14
tpbjcm 3 20
disxug 3 16
bxbtep 8 10
lhzncx 4 10
kevchd 2 10
oeelel 2 21
mdxwkz 1 11
qvexlz 10 14
qeepzy 4 11
aijczx 11 4
syxrqt 4 15
dvhkga 11 2 11
rwpkkn 7 18 18
ejkhfi 11 7 11
gfrxkl 7 10 10
ucxjiu 1 20 17
nddano 1 20 20

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —