Giveaways by justin valentini (119)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
mvbjat 15 round $25 15
yurpep 27 rd $15 27
nbgslh 9 rd $30 9
kjctgf 18 round $40 18
mvuxpg 27 rd $15 27
lafyjz 18 rd $40 18
vfwazw 18 rd $20 18
kpvdqi 15 round $25 15
rywafg 27 rd $15 27
trducb 9 rd $30 9
dvybyi 14 rd $30 14
pxnvep 9 rd $30 9
rgknck 27 rd $15 27
ruapwo 18 round $40 18
okqsio 18 rd $20 18
bvoayq 15 round $25 15
hdxuct 18 rd $20 18
xntoab 27 rds $30 27
jigmwo 15 round $25 15
rtzmok 18 rd 30 18
fkbfrc 27 rd $15 27
wdnlca 9 rds $30 9
uoryok 28 rd $30 28
dkklvq 15 round $25 15
qbfnyt 27 rds $30 27
panutc 15 round $25 15
vaqsld 27 rd $15 27
fkvspx 18 rd reroll 18
awkfsv 18 rd 30 18
ozrkbk 18 round $40 18
tnmdxu 27 rd $15 27
tmnyvf 27 rd $15 27
prdxpi 28 rd 30 28
kotgdo 14 rd $30 14
wqnczv 15 round $25 15
xjiqrp 15 round $25 15
tprixq 15 round $25 15
idzcgg 18 round $40 18
njrwyb 18 round $40 18
rsaciw 27 rd $15 27
qjmgzs 18 rd $20 18
ueckwr 18 round $40 18
roblrp 9 rd $30 9
zygolc 14 rd $30 14
jgpygr 18 rd $20 18
wxpdds 15 round $25 15
hlwihw 18 round $40 18
bycjnl 27 rd $15 27
rbjlec 14 rd $30 14
pncjjo 15 round $25 15
mncbeh 27 rd $15 27
ucahbf 9 rd $30 9
pkcfvr 27 rd $15 27
yvwemx 14 rd $30 14
efvpmb Devers main 12
ftypiq Devers Mini 6
hsdnns 15 round $25 15
vdoxih Giveaway 9
slnhlm 18 rd $20 18
vtozad 14 rd $30 14
pycylu 27 rd $15 27
vazndm 18 rd $20 18
gdmlii 9 rd $30 9
apcbuq 27 rd $15 27
gposnn 29 round 20 29
jiatxl 28 rd 100 28
weqkff 27 rd $15 27
tkwtoj 18 rd $20 18
dxxhzz 18 round $40 18
fpvqko 9 rd $30 9
spuwjb 28 rd $30 28
hzfoso 1993 ultra power mj 7
ozjlkn 18 rd $20 18
zxpnqe 18 rd 30 18
mxpbuc 27 rd $15 27
swyhdc 18 rd $20 18
twkdaw 9 rd 15 9
xqdiif 27 rd $15 27
xplltx 18 rd 30 18
rvsnqo 18 rd $20 18
hdsrbo 21 rd $15 21
fxunxm 18 rd $20 18
lnqjkt 18 rd 30 18
qkkbns 27 rd $15 27
qbjylj 18 rd $20 18
kgurnb 27 rd $15 27
mwdnki 18 rd $20 18
xemyzz 27 rds $30 27
notpxt 29 round 20 29
cawigl 27 rd $15 27
gsefqj 9 rd 20 9
ijevmp 18 round $40 18
mpxprz 27 rds $30 27
uxvmkk 18 rd 30 18
zydpev 27 rd $15 27
dflitl 9 rds $30 9
tkppib 27 rd $15 27
jxmcwk 19 rd 100 19
xrrlft Kyler main 10
jizmpv Kyler mini 2 8
pennax 18 rd $20 18
qxxqml Kyler mini 9
wxvkvu 27 rd $15 27
amtpxi 18 rd 30 18
tveqxy 27 rd $15 27
cwuqbh 18 round $40 18
iikwad 18 rd $20 18
genhri 27 rd $15 27
bbkzmr 18 rd $20 18
ivfpac 18 rd 30 18
yyobkx 27 rd $15 27
gbjxwt 13 rd $30 jackpot 2 13
xvipss 13 rd 30 jackpot 13
cthcmq 18 rd $20 18
royock 27 rd $15 27
xpobgv 18 rd 30 18
jzalmq 18 rd $20 18
tkxkee 18 rd 30 18
havpxy 27 rd $15 27

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —