Giveaways by justin valentini (240)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
uavinq 18 rd $40 18
jciqee Razz style 7
vkdpgx 18 rd 30 18
duwotx 27 rds $30 27
nwzzuv 18 rd $20 18
lpujur 27 rd $15 27
bnybla 9 rd 20 9
tzcsfl 27 rd $15 27
wjdxar 18 rd $20 18
pnmrod 29 round 20 29
jjytji 18 rd $20 18
waqmmh 9 rds $30 9
uszhlw 18 rd $40 18
euqcyq 27 rds $30 27
baechh 27 rd $15 27
gytkii 18 rd $40 18
bvoany 18 rd $20 18
fwalxf 27 rd $15 27
beikld 9 rd 20 9
ezeake 9 round $30 9
ggoofe 29 round 20 29
lqjoil 27 rds $30 27
uezenl 18 rd $20 18
dhljyu 27 rd $15 27
gbuyfb 18 rd $20 18
zjwxmb 27 rds $30 27
qtayri 9 rd 20 9
spyajm Fathers day 5
fdkwjc 18 rd $20 18
ygdpqq 27 rds $30 27
zyabks 27 rd $15 27
yiykht 12 rd 20 12
jqvrdm 29 round 20 29
zulwvs 18 rd $20 18
cvatzd 9 rd 20 9
xzvedm 27 rd $15 27
tmgwbf 27 rds $30 27
zywpcy 18 rd $20 18
sqgvtv 9 rd 20 9
hbwkbv 18 rd 30 18
mrlvfn 18 round $40 18
widzcq 27 rds $30 27
ajdkgg 18 rd $20 18
ijdhkm 29 round 20 29
kgxtev 18 rd $20 18
xuakbz 27 rd $15 27
cxpedz 18 rd $40 18
jzhitg 10 rd $15 10
qpzoue 18 rd $20 18
ocqfqp 27 rd $15 27
kzmfnh 18 rd 15 18
unqenc 9 rd 20 9
grzvmg 18 rd $40 18
toeshq 27 rd $15 27
glzrbw 18 rd $20 18
odkntn 27 rd $15 27
rqdest Razz style 8
uyltal 18 rd $20 18
bgemvq 27 rd $15 27
ypxbak 18 rd $40 18
irctdv 29 round 20 29
wyqifp 9 rd 20 9
vztjyj 27 rds $30 27
dlbojp 18 rd $20 18
jrmftf 27 rd $15 27
tyljch 9 rds $30 9
yzufow 27 rds $30 27
ibjvqa 29 round 20 29
oaubae 18 rd $20 18
igumwy 27 rd $15 27
vhmstm 18 rd $20 18
xzoesc 27 rds $30 27
jppavp 27 rd $15 27
cyvmro 18 rd $40 18
zlvsxi 18 round $40 18
txyiof 27 rds $30 27
ycbyjh 18 rd $20 18
eylxpt Double up 5
kcromd 29 round 20 29
dccwos 10 rd $15 10
praiju 18 rd $20 18
aydhux 27 rd $15 27
kwojuh 9 rd 20 9
bqpexi 9 rd $30 9
bxrnjk 18 rd $20 18
kjphbx 27 rd $15 27
rdidgb 9 rd 20 9
sngcqe 27 rds $30 27
lgdbwi 18 rd $20 18
atehay 18 rd $20 18
bmsllc 27 rd $15 27
uzryhe Waller 10 rd 10
iwyjwc 18 rd $40 18
eypkiz 18 rd 15 18
kwcgot 27 rds $30 27
mnyfpj 18 rd $20 18
ikvfoa 27 rd $15 27
ziprwt 10 rd 30 10
lclexv 18 rd $20 18
tkixul 29 round 20 29
lowbhk 18 rd $20 18
hpnsfr 18 rd 15 18
vbvtcn 27 rds $30 27
bsligr 18 rd $20 18
tcjuhi 29 round 20 29
pmiirz 27 rds $30 27
zpgpnf 18 rd $20 18
niizcz 27 rd $15 27
qputyx 29 round 20 29
ufxixy 19 rd 100 19
lnikwm 27 rd $15 27
staxam 27 rds $30 27
ayluae 18 rd $20 18
ynhleu 18 rd $20 18
tgicty 9 rd 20 9
lhxdnd 29 round 20 29
tykixt 9 rd $30 9
oqpyli 18 rd $20 18
bulkde 18 rd $20 18
sgmqkg 29 round 20 29
iayier 18 rd $20 18
fxxpjc 27 rds $30 27
lhnhkc Double up 12
iadeqf 27 rd $15 27
tayymk 27 rd $15 27
snccbt 18 rd $20 18
alzqrf Heads up 5
azxkwp Heads up 8
gubodw 9 rd 20 9
qobrmg 29 round 20 29
rqspip 18 rd $40 18
iaxoil 27 rd $15 27
jopmvn 18 rd $20 18
grhadu 27 rds $30 27
mdzxly 18 rd $20 18
xdyvrb 9 rd 20 9
sfxrwi 18 rd $20 18
jckgtv 27 rds $30 27
ofibay 18 rd $20 18
zbjdnw 29 round 20 29
bznyva 27 rd $15 27
rulozc 18 rd $20 18
hbndsl 27 rd $15 27
zgotrb 18 rd $20 18
oqryaf 27 rd $15 27
uqaavf 18 rd $20 18
pjuqrb 9 rds $30 9
jtqtvc 27 rds $30 27
kkckvs 29 round 20 29
ylfczn 27 rd $15 27
favzlp Lindsay auto 8
tsktcf 27 rds $30 27
tqeibj 27 rd $15 27
tmgiqf 18 rd $20 18
rqsvls 18 rd $20 18
ibapjv 27 rd $15 27
ikiyrx Razz style Waller 8
nwmvop 9 rd 20 9
yezqhj 11 rd 30 11
vsmnpe 29 round 20 29
dqdzpx 18 rd $20 18
mqvcpl 18 rd $20 18
wjykmh 9 rd 20 9
grafjd 18 rd $20 18
sleqne 27 rds $30 27
ctminm 27 rd $15 27
wifkhy 29 round 20 29
mqoeam 27 rds $30 27
qfafrs 18 rd $20 18
cevzng 18 rd $20 18
nkkflo 18 rd $40 18
bljvhf 18 rd $20 18
ifhjva 9 rd 20 9
cceska 27 rd $15 27
xeogzc Waller sucks 9
nscbwf 18 rd $20 18
dxgjcp Josh razz 8
wmzldb Skunk bonus 7
jgvkqa 27 rds $30 27
pbfxml 18 rd $20 18
ehedwx 29 round 20 29
fjrfjw 9 rd 20 9
gbmbrx 9 rd 20 9
zodxju 27 rd $15 27
ufysod 18 rd $20 18
rsvdss 18 rd $20 18 not completed
nfqxhw 18 rd $20 18
jzatfg 18 rd $40 18
ciewxq 29 round 20 29
kgprqa 10 rd $15 10
gllpfh 27 rd $15 27
pjfpzq 18 rd $20 18
wdkdfi 18 rd $40 18
xdonzf 18 rd $20 18
lnhtrk 29 round 20 29
eseftq 18 rd $40 18
fqelug 9 rds $30 9
itmhxv 27 rds $30 27
lzsntt 18 rd $20 18
pfkmtt 9 rd 20 9
xgngyy 27 rds $30 27
xqfcws 18 rd $40 18
hnmqzg 18 rd $20 18
qhujah 27 rd $15 27
tbuyiz Heads up 9
yvnodb 27 rd $15 27
pfsqlf 29 round 20 29
javxiy Top 3 8
fdiwxn 18 rd 30 18
yvucpe 18 rd $20 18
bmlwvy 20 rd 20 20
pulhjp 27 rd $15 27
rlfreq 27 rds $30 27
lgstmd 27 rd $15 27
vlfddn 18 rd $20 18
xzzxcf 18 rd $20 18
qslsel 29 round 20 29
efwpeb 18 round $40 18
vzjdub 18 rd $15 18
vlptre 27 rd $15 27
fsvsve 27 rd $15 27
rxuaiw 18 rd $40 18
ldgcge 9 rds $30 9
fyxcva 18 rd $20 18
nieioz Skunky mcskunk 8
jyqwpm 18 rd $20 18
vvcpjo 27 rd $15 27
hhfwsb 27 rds $30 27
dfwziw 18 rd $20 18
llmbxv 9 rd 20 9
gwhfny 18 rd $20 18
asgiiv 27 rd $15 27
awqyvd 27 rd $15 27
xhibyr 18 rd $20 18
mmfjoh 29 round 20 29
kuqipe 18 rd $20 18
duymlt 18 round $40 18
ittyua 18 rd $20 18
fguqjn 27 rd $15 27
lzshhv 18 rd $20 18

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —