Giveaways by justin valentini (118)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
nrnrui 18 round $40 18
xovdyf Top spot 9
rqfqzy 9 rds $30 9
awhqch 14 rd $30 14
upejdj 15 round $25 15
bgnnmr 18 rd 30 18
zugnva Final 2 boxes metal 5
umakaa Metal 2 box 5
wlmpsb Okudah redemption 12
tgmyos Top 3 5
ordjfc Leaf metal 2 box take 2 10
ywikra Leaf metal 2 box 5
wdmuzt 18 rd $20 18
fzewlj Serial for leaf metal box 6
glnssa 9 rd 20 9
gwvnah 18 rd 30 18
wlzasq 18 rd 30 18
nganlg 15 round $25 15
hmvzxy 18 rd 30 18
bduetc 18 round $40 18
jbxqqk 15 round $25 15
xnhppb 15 round $25 15
hddkot 18 rd $20 18
ovxmex 27 rd $15 27
wciifq 9 rd $30 9
koryjk 18 rd 30 18
hzbjul 9 rd 20 9
rwjgfr 18 rd 30 18
megqpa 14 rd $30 14
tbnobq 9 rd 15 9
zcchnx 18 rd $20 18
revevr 18 round $40 18
gxjpun 18 rd 30 18
nvufya 27 rd $15 27
fftcwe 15 round $25 15
etgqpz 11 rd 30 11
txepej 18 round $40 18
nynwqt 9 rd $30 9
wklckt 14 rd $30 14
jbveeq 18 rd 30 18
jgwzea Top 2 8x10 10
eoontj 18 rd 60 18
qrpxnb 18 rd $20 18
gfgati 18 round $40 18
gaanku 14 rd $30 14
ioyjjy 18 rd 30 18
bfrvdq 14 rd $30 14
qxdlnb 27 rd $15 27
fmpncw 9 9
hujmca 18 round $40 18
yodnnp 14 rd $30 14
rtbaib 15 round $25 15
vhnfxm 18 rd 30 18
qjunou 18 round $40 18
cllgnu 18 rd 30 18
gspuqy 27 rd $15 27
fcwtnx 9 rd 20 9
uyizhw 15 round $25 15
svupvo Richie giveaway 8
cykhip Origins box 7
dznikr Archives serial 8
thdtqn Mini archives 5
imgjav 15 round $25 15
cagtsy Top 3 4
kuhszv Top spot wins 10
jcdfia 18 rd 30 18
xaecrx 14 rd $30 14
jrpbve 15 round $25 15
itrqnj 15 round $25 15
wikfiu 18 rd 30 18
bupvuj 14 rd $30 14
vkvkgg 15 round $25 15
yhtngf 15 round $25 15
rcevjl Archives serial # 9
hspwmy Archives mini 8
zjduqm 9 rd 20 9
jjbnbm Nt mini to close 4
bzeryx Braves mini for nt 11
svhtts 14 rd $30 14
ahgnrb 15 round $25 15
lxvlzc 10 buck random 8
aroqkk Encased mini 10
ajfpdk 27 rds $30 27
gnifqc Ufc divisions 9
ybolxz Ufc final mini top 3 8
qxdshi Ufc mini 7
uwrtor 15 round $25 15
gpgtul 21 rd 20 21
vqjyjk 18 round $40 18
xogxii 27 rd $30 27
fhxapt 18 round $40 18
tmhiag 15 round $25 15
gxgwlw 18 rd 30 18
rcuepi 9 rd 20 9
oefaiy 18 round $40 18
jdbudf 15 round $25 15
immxoy 2200 points 7
rupgnp 1993 mj psa 6 9
mhudnu 18 round $40 18
mqotou 14 rd $30 14
ugifhg 27 rds $30 27
xriuxy 18 rd 30 18
ndelim 9 rd 20 9
xmotqm 11 rd 20 11
yyslss 18 rd 30 18
bnvwyu 14 rd $30 14
qevgkn 27 rds $30 27
tmrfyo 15 round $25 15
sooajw 18 round $40 18
brwqte 18 rd 30 18
zixjev 14 rd $30 14
bbkksv 30 rd 25 30
bawmuo 21 rd 20 21
frmkeu 27 rd 60 27
pplzos 27 rd $15 27
zpcapx 15 round $25 15
yeuyiw 21 rd 20 21
lkehri 18 round $40 18

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —